Book/Printed Material Komste van Zyne Majesteit Willem III. Koning van Groot Britanje, enz. in Holland : ofte, Omstandelyke beschryving van alles, het welke op des zelfs komste en geduurende zyn verblyf, in 's Graavenhaage en elders, ten teeken van vreugde en eere, is opgerecht en voorgevallen. Vercierd met kopere plaaten

About this Item

Results: 1-40 of 201