Skip Navigation Links The Library of Congress >> Researchers
European Reading Room: European Division, Area Studies
  Home >> Periodicals >> Lithuania Microfilms

Microfilm from the National Library of Lithuania

In accordance with an agreement concluded by the Library of Congress and the National Library of Lithuania in 1995, microfilming equipment on long-term loan from the Department of Defense was placed on the premises of the National Library of Lithuania in Vilnius. It is being used to film late 19th- and early 20th-century German, Lithuanian, Polish, Russian and Judaic periodicals in the custody of the National Library of Lithuania.

A listing of items received to date is presented below. An underlined title indicates that the item has been cataloged and is available to researchers--follow the link for further information. Most titles may be requested in the Library's Microform & Electronic Resources Center, except where indicated. Consult the catalog to determine if the Library possesses additional holdings of a given title.

Title Period
XX Amžius 1936-40
ABC 1933-34
Aidas 1924-31, 1938-39
Akademikas 1933-39
Amtsblatt des Memelgebietes /
Klaipėdos Krasto Valdžios Žinios

1920-39
Apszvieta 1892-93
Apžvalga 1935-40
Athenaeum 1930-38
Aušra 1931-32
Balsas 1928-33
Banga 1928
Biržiečių Balsas 1925-26
Biržų Žinios 1922-29
Darbininkas 1919-40
Deutsche Nachrichten für Litauen 1931-34, 1938-41
Diena 1929-39
Dienos Naujienos 1931-33
Dziennik Wileński 1916-18
Dienovidis 1938-40
Ekonomika 1935-40
Garnys 1910-29
Garsas 1886-87, 1922-23
Gazety wileńskie
(request in European Reading Room)
1765-84
Gimtasai Kraštas 1934-41
Goniec Codzienny
(request in European Reading Room)
1910-15
Kariškių Žodis 1919-21
Karo Archyvas 1925-26, 1928-40
Karys (Kaunas) 1920-41
Karys (Vilnius) 1941-44
Keleivis is Karaliauciaus Broliams Lietuvininkams Zines Parnesas 1849-79
Keturi Vėjai 1922, 1924, 1926-28
Kinas 1934-35
Kino Naujienos 1931-32
Kolektyvas 1921-31
Komunistas 1918-32
Konservatyvų Draugystės Laiškas 1882-1918
Kosmos 1920-40
Kriminalinės Policijos Žinios 1931-42
Kriminalinės Žinios Policijai 1926-30
Kriminalistikos Žinynas 1935-40
Kultura 1923-41
Kuryer Litewski/ Kuryer Litovski 1761-63, 1797, 1801-33, 1834-40, 1905-14
Kuryer Wileński/ Kurjer Wileński 1841-63, 1910-11, 1924-40
Laikas 1938-40
Lietuva 1919-28
Lietuvis 1924-28
Lietuviškai-Vokiškas Savaitrastis 1912-13
Lietuviškas Baras 1933-43
Lietuvių Tauta 1907-35
Lietuvos Keleivis 1924-39
Lietuvos Mokykla 1918-40
Lietuvos Žinios (Kaunas) 1922-40
Lietuvos Žinios (Vilnius) 1909-15
Lietuviška Ceitunga 1877-1940
Literatūros Naujienos 1931, 1934-38
Litwa 1908-14
Logos 1921-38
Lud 1912-13
Meldeblatt - K.P. Žinios 1942-44
Memeler Dampfboot 1879-1940
Mūsų Žinynas 1922-40
Mūsų Žodis 1924-25
Nasza niwa 1906-09, 1915
Nasza niwa 1906-09, 1915
Nauja Lietuviska Ceitunga 1891-21
Naujasis Tilžės Keleivis 1924-38
Naujoji Romuva 1931-40
Naujoji Sodyba 1938-44
Naujoji Vaidilute 1921-40
Nepriklausomoji Lietuva 1919-20
Pamiatnaia knizhka vilenskoi gubernii 1852-1915
Panevėžio Balsas 1924-35
Panevėžio Garsas 1938-40
Policijos 1924-44
Pradais ir Žygiai 1926-27
Prošvaistė 1937-40
Prūsų Lietuvos Savaitraštis 1913-14
Przyjaciel ludu 1906-15
Rygos Balsas 1921-31
Rygos Garsas 1909-17
Rygos Naujienos 1909-15
Rytas 1923-36
Šaltinis (Marijampolė) 1915-40
Šaltinis (Seinai) 1906-15
Sekmadienis 1928-40
Sel'skoe Chtenie 1877-78
Šiaulietis 1924-30
Šiaulių Naujienos 1923-28
Šiaulių Žinios 1934-35
Šiaurės Ekspresas 1933
Šiaurės Lietuva 1930-33
Słowo 1922-39
Socialdemokratas 1919-33
Spaktyva 1924-34
Statistikos Biuletenis 1923-40
Tėvynes Sargas 1896-1904
Trimitas 1920-40
Tsirkuliar po upravleniiu vilenskim uchebnym okrugom 1868-1917
Tygodnik wileński 1815-22, 1910-11
Ūkininko Patarėjas 1925-44
Vairas 1914-40
Vaivorykštė 1912-14
Vakarai 1936-39
Vapsva 1928-29
Vepla 1929-32
Vienybė 1907-33
Vilenskii Vestnik 1864-1914
Vilenskiia Gubernskiia Vedomosti 1838, 1843-1915
Vilniaus Aidas (additional record) 1920, 24-28
Vilniaus Balsas 1924, 1939-41
Vilniaus Garsas 1920-22
Vilniaus Kelias 1923
Vilniaus Rytojus 1928-38
Vilniaus Šviesa 1928-29
Vilniaus Žodis 1929-39
Vilnius 1920-21
Viltis 1915
Wiadomości brukowe 1816-22
Wilnaer Zeitung 1916-18
Wilnaer Zeitung 1941-44
Zarasų Kraštas 1932-40
Žemaičių Balsas 1924-25, 1931-32
Žemaičių Prietelius 1925-40
Žemaičių Žinios 1920
Židinys 1925-40
Žvilgsniai 1946-48
  Top of Page Top of Page
  Home >> Periodicals >> Lithuania Microfilms
  The Library of Congress >> Researchers
  December 27, 2017
Legal | External Link Disclaimer

Contact Us:  
Ask a Librarian