Skip Navigation Links The Library of Congress >> Researchers
European Reading Room: European Division, Area Studies
  Home >> Finding Aids: Various >> Pamphlet

European Reading Room Pamphlet Collection

Index:

Introduction    Belarus   Bulgaria A-N   Bulgaria O-Z    Bulgarian Postcards   Czech and Slovak  Denmark   Eastern Europe/Baltic (General)   Estonia   Europe (General)   Finland  Former Yugoslavia   France  Greece and Cyprus   Hungary  Latvia   Lithuania   Moldova   Norway   Poland   Romania   Russia/USSR   Soviet Postcards   Sweden   Ukraine

Poland

100--milionowa tona ropy naftowej w Mazowieckich Zakladach Rafineryjnych i Petrochemicznych w Plocku. Plock, dnia 21 lipca 1978 roku. 11p. In Polish. {Poland 043}.

100 Polish castles. Panstwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. 8p. In English. {Poland 106}.

18 dni Sierpnia. Solidarnosc. Warszawa: Omnia, 1990. 105p. In Polish. {Poland 109}.

3 dni w Poznaniu. Poznan: Krajowa Agencja Wydawnicza RSW "Prasa--Ksiazka--Ruch". 20p. In Polish. {Poland 050}.

The Academy of Economics in Poznan. Poznan: 1989. 36p. In English. {Poland 117}.

Antos, Tadeusz. Podstawowe zrodla informacji z zakresu filologii polskiej. Informator dla studentow UJ. Krakow: Uniwersytet Jagiellonski, 1980. [Series: Skrypty uczelniane, Number Three Hundred Seventy-Three]. 28p. In Polish. {Poland 052}.

Arsenal in Warsaw. 12p. In English. {Poland 105}.

Attitudes to Poland--the parting of the ways. Berlin: Panorama, 1982. [Series: Our Point of View]. 27p. In English. {Poland 009}.

Balance-sheet of Polish achievements during martial law. Polish Interpress Agency. 15p. In English. {Poland 014}.

Bartnik, Ks. Czeslaw. Chrzescijanska nauka o narodzie wedlug prymasa Stefana Wyszynskiego. Lublin: Redakcja wydawnictw Katolickiego Universytetu Lubelskiego, 1982. 20p. In Polish. {Poland 061}.

Bibliografia kalendarzy Lodzkich (1869-1939). Lodz: Miejska Biblioteka Publiczna im. L. Warynskiego, 1984. 21p. In Polish. {Poland 160}.

Bibliografia prac Jakuba Chojnackiego. Plock: Towarzystwo Naukowe Plockie, 1978. 15p. In Polish. {Poland 093}.

Zaklad Historii Polski Najnowszej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellonskiego. Bibliografia prac oraz wykaz doktorow habilitowanych, doktorow i magistrow Profesora dr Jozefa Buszki (1951-1984). Krakow: 1985. 63p. In Polish. {Poland 015}.

Biblioteki i osrodki informacji Wojewodztwa Leszczynskiego. Leszno: Wojewodzka Biblioteka Publiczna im. Stanislawa Grochowiaka, 1986. 62p. In Polish. {Poland 146}.

Bielawska, Krystyna. Podstawowe zrodla informacji z zakresu socjologii. Informator dla studentow UJ. Krakow: Uniwersytet Jagiellonski, 1980. [Series: Skrypty uczelniane, Number Three Hundred Seventy-Five]. 21p. In Polish. {Poland 051}.

Bielawska, Krystyna. Podstawowe zrodla informacji z zakresu nauk filozoficznych. Informator dla studentow UJ. Krakow: Uniwersytet Jagiellonski, 1980. [Series: Skrypty uczelniane, Number Three Hundred Seventy-One]. 22p. In Polish. {Poland 055}.

Bitwy polskiego wrzesnia w 40 rocznice agresji hitlerowskiej na Polske. Torun: Wojewodzka Biblioteka Publiczna i Ksiaznica Miejska im. M. Kopernika w Toruniu, 1979. 11p. In Polish. {Poland 007}.

Bolduan, Tadeusz. Stan i potrzeby w zakresie literatury faktu. XII spotkania tworcow literatury kaszubsko-pomorskiej. Gdansk: Zarzad Glowny i Oddzial Gdanski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, 1982. 15p. In Polish. {Poland 149}.

Bydgoszcz nieistniejaca. Materialy ikonograficzne ze zbiorow Muzeum Okregowego w Bydgoszczy. Bydgoszcz: 1 folded sheet. In Polish. {Poland 037}.

Baczkowski, Wieslaw. Samolot mysliwski LA-7. Warszawa: Min. Obrony Nar, 1979. 13p. In Polish. {Poland 096}.

Cracow Academy of Economics. Krakow: 1983. 35p. In English. {Poland 073}.

Cyna ze zbiorow Muzeum Okregowego w Bydgoszczy. Bydgoszcz: 12p. In Polish. {Poland 036}.

Czarnowski, Stanislaw. 19th century Russian enamels. Warszawa: National Museum--Krajowa Agencja Wydawnicza. 16p. In Polish. {Poland 040}.

Czasopisma literackie Lodzi miedzywojennej (1918-1939). Lodz: Miejska Biblioteka Publiczna im. L. Warynskiego w Lodzi, 1981. 14p. In Polish. {Poland 115}.

Czasopisma spoleczno-kulturalne Lodzi miedzywojennej (1918-1939). Lodz: Miejska Biblioteka Publiczna im. L. Warynskiego w Lodzi, 1983. 16p. In Polish. {Poland 116}.

Czerni, Irena. Metoda pracy umyslowej i korzystania ze zrodel informacji. Poradnik dla studentow. Krakow: Uniwersytet Jagiellonski, 1980. [Series: Skrypty uczelniane, Number Three Hundred Sixty-Eight]. 22p. In Polish. {Poland 057}.

Dembowski, Jacek and Zdzislaw Wolodkiewicz. Cynk i olow w gospodarce swiatowej--wspolczesne tendencje i perspektywy. Warszawa: Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, 1983. 55p. In Polish. {Poland 082}.

Doktorowi Stefanowi Kazimierzowi Askanasowi Wiceprezesowi Towarzystwa Naukowego Plockiego. W 70 rocznice urodzin. Plock: Towarzystwo Naukowe Plockie, 1979. In Polish. {Poland 097}.

Domagala, Tadeusz. Gdansk. Bramy ulicy Dlugiej. Gdansk: Krajowa Agencja Wydawnicza RSW "Prasa-Ksiazka-Ruch", 1979. 39p. In Polish. {Poland 031}.

Drzewieniecki, Walter M. The Polish Armed Forces in World War II Exhibit (originally published in Niagara Frontier, Autumn 1966, v.13, n.3). Buffalo, NY: Buffalo and Erie County Historical Society, 1967. 16p. In English. {Poland 132}.

Drzewieniecki, Walter M. Poles in America: yesterday and today. Buffalo: Polish Cultural Foundation, 1980. 22p. In English. {Poland 001}.

Dunaj, Stefania. Podstawowe zrodla informacji z zakresu psychologii. Informator dla studentow UJ. Krakow: Uniwersytet Jagiellonski, 1980. [Series: Skrypty uczelniane, Number Three Hundred Sixty-Nine]. 19p. In Polish. {Poland 053}.

Dunaj, Stefania. Podstawowe zrodla informacji z zakresu pedagogiki. Informator dla studentow UJ. Krakow: Uniwersytet Jagiellonski, 1980. [Series: Skrypty uczelniane, Number Three Hundred Seventy]. 21p. In Polish. {Poland 054}.

Dziurla, Henryk. Aula Leopoldina. Wroclaw: Wydawnictwa Uniwersytetu Wroclawskiego, 1975. 14p. In Polish. {Poland 039}.

Educational systems in Poland. Washington, DC: US Department of Health, Education and Welfare, 1959. [Series: Information on Education Around the World, no. twelve]. 32p. In English. {Poland 140}.

Frydrychowicz-Kowanek, Malgorzata. Podstawowe zrodla informacji z zakresu nauk pedagogiki. Informator dla studentow UAM. Poznan: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Biblioteka uniwersytecka, 1983. 44p. In Polish. {Poland 075}.

Frydrychowicz-Kowanek, Malgorzata. Podstawowe zrodla informacji z zakresu socjologii. Informator dla studentow UAM. Poznan: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Biblioteka Uniwersytecka, 1983. 31p. In Polish. {Poland 076}.

Frydrychowicz-Kowanek, Malgorzata. Podstawowe zrodla informacji z zakresu psychologii. Informator dla studentow UAM. Poznan: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Biblioteka Uniwersytecka, 1983. 16p. In Polish. {Poland 077}.

Frydrychowicz-Kowanek, Malgorzata. Podstawowe zrodla informacji z zakresu nauk prawnych. Informator dla studentow UAM. Poznan: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Biblioteka Uniwersytecka, 1983. 40p. In Polish. {Poland 078}.

Frydrychowicz-Kowanek, Malgorzata. Podstawowe zrodla informacji z zakresu nauk filozoficznych. Informator dla studentow UAM. Poznan: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Biblioteka Uniwersytecka, 1983. 23p. In Polish. {Poland 079}.

Frydrychowicz-Kowanek, Malgorzata. Podstawowe zrodla informacji z zakresu nauk politycznych. Informator dla studentow UAM. Poznan: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Biblioteka Uniwersytecka, 1984. 56p. In Polish. {Poland 074}.

Frydrychowicz-Kowanek, Malgorzata. Podstawowe zrodla informacji z zakresu filologii angielskiej. Informator dla studentow UAM. Poznan: UAM, 1987. 38p. In Polish. {Poland 120}.

Frydrychowicz-Kowanek, Malgorzata and Jan Kalinowski. Podstawowe zrodla informacji z zakresu filologii germanskiej. Poznan: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1987. 50p. In Polish. {Poland 010}.

Galeria Na Ostrowie. Oddzial Muzeum Archidiecezjalnego. Galeria "Na plebanii". Wroclaw: 8p. In Polish. {Poland 130}.

Galeria Na Ostrowie. Oddzial Muzeum Archidiecezjalnego. Supplement 1985. Wroclaw: 1985. 24p. In Polish. {Poland 127}.

Galeria Na Ostrowie. Oddzial Muzeum Archidiecezjalnego. Supplement 1986. Wroclaw: 1986. 34p. In Polish. {Poland 128}.

Galeria Na Ostrowie. Oddzial Muzeum Archidiecezjalnego. Supplement 1987. Wroclaw: 1987. 24p. In Polish. {Poland 129}.

Galeria Na Ostrowie. Oddzial Muzeum Archidiecezjalnego. Zmarli zobowiazuja zyjacych. Wroclaw: 1988. 20p. In Polish. {Poland 131}.

Gdansk. Sopot. Gdynia. Warszawa: Polska Centralbyran för Turistinformation. 8p. In Swedish. {Poland 026}.

Geschichte und Bedeutung der Biblioteka Narodowa, Warszawa. Informationsmaterial aus Anlass der Ausstellung "Die Nationalbibliothek in Warschau und ihre kostbarsten Sammlungen" in der Deutschen Bücherei, Leipzig, vom 28. April bis 24. Mai 1967. Leipzig: 1967. 16p. In German. {Poland 088}.

Guide to the Books and Readers Institute. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 1988. 9p. In English. {Poland 125}.

Gömöri, George. Polish and Hungarian poets of the Holocaust. Bloomington, IN: The Polish Studies Center, Indiana University, 1986. 20p. In English. {Poland 147}.

Heweliusz, Jan. List do H.A. Langenmantla. Gdansk: SKP. 27p. In Polish. {Poland 122}.

Informator o studiach. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1969. 36p. In Polish. {Poland 022}.

Institute for Plant Protection in Poznan. Brief information. Poznan: Panstwowe Wydawnictwo Rolnicze i Lesne Oddzial w Poznaniu, 1986. 52p. In English. {Poland 121}.

Jalowiecki, Bohdan. Social geography in Poland - problems and research priorities in the eighties. Conference on Regional Dynamics of Socio-economic Change: Experiences and Prospects in Europe and Latin America. Warsaw: University of Warsaw, Institute of Socio-economic and Regional Geography, 1984. 16p. In English. {Poland 124}.

Kalinowski, Jan. Podstawowe zrodla informacji z zakresu filologii romanskiej. Informator dla studentow UAM. Poznan: UAM, 1987. 45p. In Polish. {Poland 119}.

Katalog wystawy. Drewno w gospodarstwie domowym ze zbiorow Muzeum Etnograficznego we Wroclawiu. Sroda Slaska: Muzeum Rzemiosl Drzewnych w Srodzie Slaskiej, 1983. 8p. In Polish. {Poland 134}.

Klimczak, Marian. Zasady i zrodla finansowania dzialalnosci naukowo-dydaktycznej i wychowawczej szkoly wyzszej. Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. [Series: Informacja ekspresowa, Number Forty-Seven]. 23p. In Polish. {Poland 004}.

Kobierce i tkaniny wschodnie z kolekcji rodziny Kulczyckich. Wystawa ze zbiorow Muzeum Tatrzanskiego. Czerwiec-lipiec 1978 g. Warszawa: Ministerstwo Kultury i Sztuki. Panstwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Muzeum Tatrzanskie im. dr T. Chalubinskiego w Zakopanem, 1978. 14p. In Polish. {Poland 067}.

Kosewska-Suwala, Anna. Oceny studentow i roku, ich stosunek do nauki, kierunku studiow i uczelni. Komunikat z badan. Warszawa - Lodz: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990. 49p. In Polish. {Poland 108}.

Kolodziejstwo informator. Sroda Slaska: Muzeum Rzemiosl Drzewnych , 1987. 14p. In Polish. {Poland 156}.

Krosno i okolice. 36p. In Polish. {Poland 021}.

Kubacki, Jerzy. Zielona Gora. Poznan: Krajowa Agencja Wydawnicza RSW "Prasa-Ksiazka-Ruch". 36p. In Polish. {Poland 090}.

List pasterski Kardynala Krakowskiego do mlodziezy. Warszawa: 1938. 32p. In Polish. {Poland 091}.

Lopez, Manuel D. Polish-American childhoods. A select bibliography. Buffalo: Polish Room, University Libraries, SUNY Buffalo, 1980. [Series: Polish Room Bibliographic Series, no.8]. 5p. In English. {Poland 141}.

Lopez, Manuel D. Buffalo's Polonia. Some highlights. A sesquicentennial appreciation. Buffalo: The Polish Room, University Libraries, SUNY Buffalo, 1982. 16p. In English. {Poland 142}.

Ludowe skrzynie wianne. Warszawa: Panstwowe Muzeum Etnograficzne, 1977. 1 folded sheet. In Polish. {Poland 045}.

Ludwikowski, Leszek. Ratusz dawnego miasta Kazimierza w Krakowie. Warszawa: Sport i Turystyka, 1980. [Series: Zwiedzamy zabytki i muzea]. 39p. In Polish. {Poland 019}.

Ludwikowski, Leszek. Stara Boznica na Kazimierzu w Krakowie. Warszawa: Sport i Turystyka, 1980. [Series: Zwiedzamy zabytki muzea]. 38p. In Polish. {Poland 086}.

Ludwikowski, Leszek. Wieza ratuszowa na rynku glownym w Krakowie. Warszawa: Sport i Turystyka, 1980. [Series: Zwiedzamy zabytki i muzea]. 25p. In Polish. {Poland 087}.

Makulski, Jan Krzysztof. Panstwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. 1 folded sheet. In Polish. {Poland 063}.

Maliszewski, Thaddeus W. All-American and mighty proud of that Polish name! Miami, FL: The American Institute of Polish Culture. 36p. In English. {Poland 152}.

Maluskiewicz, Peter. Konin i okolice. Poznan: Krajowa Agencja Wydawnicza RSW "Prasa-Ksiazka-Ruch", 1979. 32p. In Polish. {Poland 028}.

Mazowieckie Zaklady Rafineryjne i Petrochemiczne w Plocku odznaczone Orderem Sztandaru Pracy I klasy, 22 lipca 1977 roku. 20p. In Polish. {Poland 042}.

Misiak, Wladyslaw. Socjologia wychowania. Przewodnik programowy. Wroclaw: Uniwersytet Wroclawski im. Boleslawa Bieruta, 1982. 64p. In Polish. {Poland 017}.

Monkiewicz, Waldemar. Z Bialegostoku za miasto. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza RSW "Prasa-Ksiazka-Ruch", 1979. 93p. In Polish. {Poland 100}.

Monkiewicz, Waldemar and Zbigniew Troczewski. Okolice Bialegostoku. Warszawa: Krajowa Agencia Wydawnicza RSW "Prasa-Ksiazka-Ruch", 1977. 23p. In Polish. {Poland 072}.

Muzeum Tatrzanskie im. Tytusa Chalubinskiego w Zakopanem. 24p. In several languages. {Poland 025}.

Muzeum wsi Lubelskiej na Slawinku. 22p. In English. {Poland 012}.

Mysl filozoficzna okresu ksztaltowania sie formacji niewolniczej (VII-VI w. p.n.e). Szkola jonska Pitagorejczycy i eleaci. Wroclaw: Uniwersytet Wroclawski im. Boleslawa Bieruta, 1982. [Series: Filozofia starozytna. Wybrane teksty z historii filozofii, 1]. 27p. In Polish. {Poland 018}.

Na otwarcie nowej siedziby Biblioteki im. Zielinskich Towarzystwa Naukowego Plockiego. Plock: Towarzystwo Naukowe Plockie. 16p. In Polish. {Poland 095}.

Narod polski w walce o niepodleglosc i socjalizm. Wystawa numizmatyczno-falerystyczna. Listopad 1978-styczen 1979. Warszawa: Panstwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. 16p. In Polish. {Poland 103}.

The National Library guide. Warsaw, 1966. 24p. In English. {Poland 030}.

Nicholas Copernicus University, Torun. Prospectus. Torun: 1987. 54p. In English. {Poland 126}.

Nie rzucim ziemi skad nasz rod, nie damy pogrzesc mowy... "Rota". Marii Konopnickiej spoleczenstwo ziemi wrzesinskiej. Poznan: Wydano nakladem Wydzialu Kultury i Sztuki Urzedu Wojewodzkiego w Poznaniu, 1979. 28p. In Polish. {Poland 070}.

Novae--miasto rzymskie nad Dunajem. Warszawa: Panstwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. Sezon wykopaliskowy 1977 g, 1979. 12p. In Polish. {Poland 102}.

Nowak, Antoni J. Dojrzalosc chrzescijanska w zyciu kaplanskim. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydzial Teologiczny, 1990. 35p. In Polish. {Poland 157}.

O dalszy rozwoj socjalistycznej Polski, o pomyslnosc narodu polskiego. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1980. 64p. Unbound. In Polish. {Poland 089}.

Okregowa Wystawa Plastyki. Wroclaw 88. Wroclaw + 26 czerwca 1988, Warszawa + lipiec 1988. Wroclaw: KKN, 1988. 32p. In Polish. {Poland 135}.

Ordunek Gorny 1528 g. Katowice: Nakladem Glownego Instytutu Gornictwa. (1980). 46p. In Polish. {Poland 113}.

The Oskar Lange Academy of Economics in Wroclaw.The 1976 prospectus. Wroclaw: 1977. 40p. In English. {Poland 150}.

Our Lady of Czenstochowa - St. Casimir's Spirit Duch. Parish Directory, v.4, n.1. Brooklyn: 1982. 38p. In English. {Poland 154}.

Pastusiak, Longin. George Bush. Ksiazka jest fragmentem drugiego wydania "Prezydentow" Longina Pastusiaka, ktore ukaze sie w czerwcu 1989 roku. Warszawa: Krajowa Agencja. (1989) 37p. In Polish. {Poland 008}.

Pawlas, Jerzy. Jozef Pankiewicz. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza RSW "Prasa-Ksiazka-Ruch", 1979. 47p. In Polish. {Poland 033}.

Piekalkiewicz, Jaroslaw. Economic development classes and political power in contemporary Poland. A paper prepared for the 8th National Convention of the AAASS, St. Louis, Missouri, October 8, 1976. 25 typed sheets. In English. {Poland 138}.

Poezje ghetta z podziemia zydowskiego w Polsce. Ghetto poetry of the Jewish underground in Poland. New York: Association of Friends of our Tribune, Inc, 1945. 32p. In Polish. {Poland 002}.

Polakiewicz, Maria. Tradycyjne pozywienie ludowe w polnocnej Polsce (wybrane zagadnienia). Torun: Muzeum Etnograficzne w Toruniu, 1980. 43p. In Polish. {Poland 080}.

Poland. 100 Years of Poland. Warsaw: Sport i Turystyka, 1966. 36p. In English. {Poland 048}.

Poland. Masurian Lake District. Warsaw: Polish Tourist Information Centre. 16p. In English. {Poland 099}.

Poland. Zakopane. Warsaw: Polish Tourist Information Centre. 10p. In English. {Poland 098}.

The Polish American Collection. St. Paul, MN: Immigration History Research Center, University of Minnesota, 1976. [Series: IHRC Ethnic Collection Series, No. 6]. 13p. In English. {Poland 016}.

Polish Collection at the Alliance College Library. Cambridge Springs, PA: Alliance College. 1 folded sheet. In English. {Poland 058}.

Polish-Jewish history and culture. A bibliography of a book exhibit. May 3-31, 1990. Robarts Library, University of Toronto, 1990. 37p. In English. {Poland 136}.

The Polish Library 1942-1979 London. London: The Polish Social & Cultural Association. 11p. In English. {Poland 011}.

Polish Veterans of World War II, Inc. Post no. 19 and Poles in Massachusetts. 12p. In English. {Poland 029}.

Polska ceramika ludowa. Warszawa: Panstwowe Muzeum Etnograficzne. 12p. In Polish. {Poland 064}.

Polski exlibris wspolczesny 1986-1988. Wrzesien: Muzeum im. Przypkowskich w Jedrzejowie/Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, 1988. 8p. In Polish. {Poland 006}.

Puzdrowski, Edmund. Rozbite lustro. XII spotkania tworcow literatury kaszubsko-pomorskiej. Gdansk: Zarzad Glowny i Oddzial Gdanski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, 1982. 10p. In Polish. {Poland 148}.

Rathgeb, Hans. Polnisch-schweizerische Freundschaft durch die Jahrhunderte. Rapperswil: Verlag Gasser & Co, 1959. [Series: Separatabzug aus "Rapperswil die Rosenstadt", Jahrbuch für Rapperswil und die Nachbarschaft]. 11p. In German. {Poland 144}.

Rodzina w polskiej sztuce ludowej. Wystawa maj-lipiec 1977. Warszawa: Panstwowe Muzeum Etnograficzne, 1977. 16p. In Polish. {Poland 047}.

Sadzikowski, Wieslaw. Plan konsolidacji i program gospodarczy (porownanie aspektow finansowych). Warszawa: Instytut Finansow, 1990. [Series: Prace Zakladu Polityki Antymonopolowej i Rynkow Kapitalowych]. 20p. In Polish. {Poland 110}.

Sarnes, Anton. Witold und Polen in den Jahren 1427-1430. I Teil. Inaugural-Dissertation. Königsberg in Pr.: Buchdruckerei von R. Leupold, 1893. 67p. In German. {Poland 153}.

University of Lodz. School of Economics and Sociology. Structure, researches, education. Lodz: 1977. 44p. In English. {Poland 041}.

Skarby ocalale z pozogi. Gdansk: Biblioteka Gdanska Polskiej Akademii Nauk, 1987. 19p. In Polish. {Poland 158}.

Smietana, Walter and Jerzy J. Maciuszko. An exploratory survey of the accreditation and certification of Polish language teaching in the United States. Alliance College, 1970. 59p. In English. {Poland 143}.

Smielowska, Maria. Kulturowe, polityczne i gospodarcze uwarunkowania swiadomosci etnicznej Slazakow. Opole: Instytut Slaski w Opolu, 1989. [Series: Slask i jego problemy]. 14p. In Polish. {Poland 111}.

Sokolowski, Aleksander Wladyslaw. Polskie parki narodowe. Warszawa: Zarzad Glowny Ligi Ochrony Przyrody. 24p. In Polish. {Poland 092}.

SPK Polish Veterans of World War II, Inc. Boston: 1981. 44p. In English. {Poland 101}.

Stachow, L. The struggle for democracy in Poland. Paper submitted at the Leeds Castle Conference on 11th--13th May 1979. London: Polish Government in Exile. (1979) 12p. In English. {Poland 071}.

Staron, Stanislaw. Church state relations in Poland. A paper prepared for the 8th National Convention of the AAASS, St. Louis, Missouri, October 8, 1976. 17 typed sheets. In English. {Poland 137}.

Staron, Stanislaw. Dissent in Poland - 1967-1977: E pluribus unum. A paper to be presented at the 9th National Convention of the AAASS, Washington, DC, October 16, 1977. 30 typed sheets. In English. {Poland 139}.

Stolyhwo, Kazimierz. Sprawozdanie z podrozy do Brazylji, w sprawie badan antropologicznych nad ludnoscia polska w Paranie. Warszawa: Nakladem Naukowego Instytutu Emigracyjnego i Kolonjalnego, 1031 . 15p. In Polish. {Poland 044}.

Strumien. Nieznana wytwornia ceramiczna 1937-1939. Katalog wystawy. Bytom: Muzeum Gornoslaskie w Bytomiu, 1986-1987. 13p. In Polish. {Poland 112}.

The Summer School of Polish Language and Culture. Lublin: Catholic University of Lublin, 1978. 12p. In English. {Poland 155}.

Swiateczne zdobnictwo wnetrza. Wystawa grudzien 1981--maj 1982. Warszawa: Panstwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. (1982) 16p. In Polish. {Poland 024}.

Sztuka ludowa z Kaloscy. Tarnow: Muzeum Etnograficzne w Tarnowie, 1988. 16p. In Polish. {Poland 151}.

Sztuka rumunskiego sredniowiecza. Warszawa: Panstwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. 12p. In Polish. {Poland 104}.

Sztuka sredniowiecza ze zbiorow Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Frombork: Muzeum Mikolaja Kopernika, 1985. 1 folded sheet. In Polish. {Poland 046}.

Topolski, Jerzy. Les tendances et l'etat actuel des reserches historiques en Pologne. Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. 12p. In French. {Poland 107}.

Trzeciakowski, Lech. Prusy wobec kwestii polskiej. Poznan: UAM, 1987. [Series: Seria wyklady inauguracyjne, no. twenty six]. 7p. In Polish. {Poland 133}.

Trzy ekslibrisy na szescdziesieciolecie Miejskiej Ksiaznicy w Lodzi. Lodz: Miejska Biblioteka Publiczna im. Ludwika Warynskiego, 1977. 3p. In Polish. {Poland 145}.

Universität Gdansk. 17p. In German. {Poland 083}.

Universitetskaia biblioteka vo Vrotslave. Wroclaw: 24p. In Russian. {Poland 094}.

University of Gdansk. 17p. In English. {Poland 118}.

Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu. Torun: 1981. 27 +14p. In several languages. {Poland 027}.

Uroczystosci Jubileuszowe Stulecia Zwiazku Narodowego Polskiego. Polish National Alliance. Centennial. 1880-1980. 16p. In Polish. {Poland 062}.

VI Ogolnopolskie III Miedzynarodowe Targi Sztuki Ludowej. Krakow: Cepelia, 1978. 91p. In Polish. {Poland 068}.

Wieza zamkowa w Lublinie. Lublin: Muzeum Okregowe w Lublinie, 1982. 29p. In Polish. {Poland 003}.

Wiloch, Tadeusz. Ksztalcenie nauczycieli na poziomie wyzszym w polskiej teorii i praktyce pedagogicznej. Rozwoj, problemy, perspektywy. Warszawa: Wydawnictwo Spoleczne KOS, 1990. 47p. In Polish. {Poland 123}.

Wojewodzka Biblioteka Publiczna (collection of 19 public library bookplates). 19 bookplates in a folder. In Polish. {Poland 020}.

Wojewodzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Lopacinskiego w Lublinie. Informator. Lublin: Wojewodzka Biblioteka Publiczna. 12p. In Polish. {Poland 066}.

Woloszyn, Cecylia. Podstawowe zrodla informacji z zakresu nauk prawnych. Informator dla studentow UJ. Krakow: Uniwersytet Jagiellonski, 1980. [Series: Skrypty uczelniane, Number Three Hundred Seventy-Two]. 22p. In Polish. {Poland 056}.

Wspolczesne formy obrzedowosci polskiej. Fotogramy. Wystawa pokonkursowa. Warszawa: Panstwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Zarzad Glowny Towarzystwa Krzewienia Kultury Swieckiej, 1977. 12p. In Polish. {Poland 065}.

Wybitni ludzie Znina. Katalog wystawy. Znin: Muzeum ziemi paluckiej w Zninie. 25p. In Polish. {Poland 034}.

Wydawnictwa Biblioteki Narodowej w Warszawie. 11 s in folder. In Polish. {Poland 114}.

Wyroby z brazu w pradziejach. Bydgoszcz: 1982. 12p. In Polish. {Poland 035}.

Wystawa Dawne pszczelarstwo. Pazdziernik--grudzien 1980. Warsaw: Panstwowe Muzeum Etnograficzne, 1980. 19p. In Polish. {Poland 032}.

Wystawa piechota II Rzeczypospolitej 1918-1939. Informator. Poznan: Muzeum Narodowe w Poznaniu, 1989. 11p. In Polish. {Poland 085}.

Wloskie zlotnictwo ludowe. Panstwowe Muzeum Etnograficzne po Warszawie, 1982. 36p. In Polish. {Poland 023}.

XXXV lat bibliotek w sluzbie ziemi waleckiej. Walcz: Miejska Biblioteka Publiczna w Walczu, 1981. 20p. In Polish. {Poland 005}.

Z pamiecia o nich. Sylwetki bibliotekarzy. Leszno: Wojewodzka Biblioteka Publiczna im. Stanislawa Grochowiaka, 1986. 31p. In Polish. {Poland 159}.

Zaluska, Wanda. Proszkow Faience 1763-1853. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza. 16p. In Polish. {Poland 059}.

Zaluska, Wanda. Fajanse proszkowskie 1763-1853. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza. 16p. In Polish. {Poland 060}.

Zbiory pozaeuropejskie w Panstwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Warszawa: Panstwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, 1982. 30p. In Polish. {Poland 081}.

Ziembinski, Zygmunt. Wychowanie a manipulacja. Poznan: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. [Series: Seria wyklady inauguracyjne, Number Twenty-One]. 11p. In Polish. {Poland 013}.

Ziemia Walecka. Bibliografia Wyborowa. Walcz province. Selective bibliography. Walcz: Miejska Biblioteka Publiczna w Walczu, 1981. 20p. In Polish. {Poland 006}.

Zolnierz Polski w niewoli niemieckiej 1939-1945. Bygoszcz: 60-lecie Muzeum Okregowego im. Leona Wyczolkowskiego w Bygoszczy 1923-1983. 16p. In Polish. {Poland 069}.

Zurawski, Jerzy. Muzeum Borow Tucholskich. Bydgoszcz: 1982 . 12p. In Polish. {Poland 038}.

Zwyczaje rodzinne w kulturze ludowej milosc i malzenstwo. Wystawa pokonkursowa wrzesien-pazdziernik 1978. Warszawa: Panstwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, 1978. 22p. In Polish. {Poland 084}.

Zywiecka sztuka ludowa. Wystawa 14 kwietnia--20 maja 1978. Warszawa: Panstwowe Muzeum Etnograficzne, 1978. 28p. In Polish. {Poland 049}.

Back to the index

Romania

Berciu, Dumitru. Fallacious theses on the making of the Romanian people and language. Bucharest: Agerpres/Romanian News Agency, 1987. 22p. In English. {Romania 002}.

Catalog. Editura Academiei Republicii Socialiste Romania. 1948-1968. Bucuresti: Editura ARSR. 257p. In Romanian. {Romania 015}.

Ceausescu, Nicolae. Exposition by Comrade Nicolae Ceausescu on the current stage of socialist construction in Romania, on theoretical, ideological problems and the Party's political, educational activity. Bucharest: Agerpres, the Romanian News Agency. 23p. In English. {Romania 011}.

Ceausescu, Nicolae. Cuvintare la Convocarea-bilant a sctivului si cadrelor de baza ale armatei, 10 octombrie 1980. Bucuresti: Editura Politica, 1980. 22p. In Romanian. {Romania 008}.

Ceausescu, Nicolae. Cuvintare la reuniunea solemna consacrata implinirii a 15 ani de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Roman. 19 iulie 1980. Bucuresti: Editura Politica, 1980. 20p. In Romanian. {Romania 009}.

Ceausescu, Nicolae. Cuvintare la marea adunare populare din municipal Iasi 15 septembrie 1980. Bucuresti: Editura Politica, 1980. 15p. In Romanian. {Romania 010}.

Ceausescu, Nicolae. Cuvintare la Consfatuirea de lucru de la Comitetul Central al Partidului Comunist Roman 29-30 mai 1980. Bucuresti: Editura Politica, 1980. 44p. In Romanian. {Romania 012}.

Ceausescu, Nicolae. Speech at the Plenary Meeting of the Central Committee of the Romanian Communist Party, April 14, 1989. Bucharest: Agerpres/Romanian News Agency, 1989. 31p. In English. {Romania 001}.

Ciolan, Ioan. Official Magyar and foreign documents confirm that Transylvania has always been Romanian land. Europa Publisher, 1982. 71p. In English. {Romania 004}.

Party preferences of Romanian respondents in hypothetical free elections in their country. RFE-RL. (1982) [Series: East European Area Audience and Opinion Research]. 11p. In English. {Romania 014}.

Popovici, Titus. Deliberate falsification of history: method and style. Bucharest: Romanian News Agency, 1987. 28p. In English. {Romania 005}.

Romania: an activist of Europe. Upminster: Plaistow Press, 1981. 11p. In English. {Romania 006}.

Romanian report. Bucharest: Society for the Study of Religion and Communism, 1979 . 48p. In English. {Romania 003}.

Toma, Radu. Emigratia romana din America intre cele doua razboaie mondiale. Rezumatul tezei de doctorat. Bucuresti: Universitatea din Bucuresti, 1980. 24p. In Romanian. {Romania 013}.

Zaharia, Gheorghe. Romania's contribution to the defeat of Nazi Germany. Bucharest: Editura stiintifica si enciclopedica, 1975. 52p. In English. {Romania 007}.

Back to the index

Russia/USSR

65 let Iglinskomu raionu. Ufa: ADI. (2000) 20 p. In Russian. {Russia/USSR 303}

About the events in Afghanistan. Leonid Ilyich Brezhnev's answers to questions by a correspondent of "Pravda". Dresden: Zeit im Bild. 13p. In English. {Russia/USSR 029}.

Abdushukurova, T. R. Kul'tura sovetskogo Tadzhikistana i sovetologiia. Dushanbe: Donish. (1988) 47p. In Russian. {Russia/USSR 153}.

Abiad, Abdul and Ashoka Modi. Finansovaia reforma. Otchego ee likhoradit? Chto ee formiruet? Washington, DC: Mezhdunarodnyi Valiutnyi Fond. (2005) [Series: Voprosy ekonomiki; 35]. 23p. In Russian. {Russia/USSR 219}.

Administratsiia Orenburgskoi oblasti. Programma realizatsii modeli regional'noi natsional'noi politiki Orenburgskoi oblasti na 2001-2005 gg. Orenburg: Administratsiia Orenburgskoi oblasti. (2000) 47 p. In Russian. {Russia/USSR 298}

Agmina, Raisia. Lesnaia khoziaika. Nivkhskie skazki. Iuzhno-Sakhalinsk: Sakhalinskoe knizhnoe izdatel'stvo. (2004) 22p. In Russian. {Russia/USSR 119}.

Agrofirma "Slava Kartofeliu". Cheboksary: Pechatnyi dom Bryndinykh. 1 folded brochure. In Russian. {Russia/USSR 270}

Amerikano-sovetskii medical market. No.1, 1990. Boston: VGB Publishing. (1990) 42p. In Russian. {Russia/USSR 186}.

Anikin, A. E. Akhmatova i Annenskii. Zametki k teme IV. Preprint. Novosibirsk: Institut istorii, filologii i filosofii, 1989. 55p. In Russian. {Russia/USSR 073}.

Atrium Bibliothecae : Vserossiiskaia gosudarstvennaia biblioteka inostrannoi literatury im. M.I. Rudomino : K 80-letiiu VGBIL. Rudomino. (2002) 36 p. In Russian. {Russia/USSR 359}

Aviatsionnaia gruppa vysshego pilotazha Strizhi. Aerobatic Team Swifts. 24 p. In Russian. {Russia/USSR 282}

AVTOVAZ. Press-Info 2003. Toliatti: AVTOVAZ. (2003) 28 p. In Russian. {Russia/USSR 324}

Ballet in Russia. Season '93-'94. Moscow: (1993) 48p. In English. {Russia/USSR 131}.

Bazankov, Aleksei Mikhailovich. Formirovanie khudozhestvennoi intelligentsii i ee uchastie v kul'turnoi zhizni sovetskogo obshchestva v 20-e-pervoi polovine 30-kh godov. (Na materialakh Verkhnego Povolzh'ia). Avtoreferat dissertatsii... Kostroma: KGPU. (1997) 31p. In Russian. {Russia/USSR 182}.

Baikal, Buriatiia, Geser. Baikal, Buryatia, Geser. R/bow. 16 p. In Russian, English. {Russia/USSR 321}

Basmanov, Michail. Pseudorevolutionärer. Moskva: Presstjänsten Novostis förlag, 1979. 87p. In Swedish. {Russia/USSR 111}.

Benari, Yehuda. Zeev Zhabotinskii. Kratkii biograficheskii ocherk. Vtoroe izd. Tel'-Aviv: Kherut, 1974. 68p. In Russian. {Russia/USSR 110}.

Belgorodskaia oblast' - serdtse Chernozem'ia. Belgorod: Nezavisimaia reklamnaia assotsiatsiia. (1996) 28 p. In Russian. {Russia/USSR 300}

Biblioteka- Chital'nia im. I.S. Turgeneva : Putevoditel'. Moskva: 1 folded brochure. In Russian. {Russia/USSR 364}

Biblioteka Vol'tera v Sankt-Peterburge. La bibliothéque de Voltaire a Saint-Petersbourg. Sankt-Peterburg: Rossiiskaia natsional'naia biblioteka. (2002) 16p. In Russian, French. {Russia/USSR 134}.

Birobidzhan 65 let. Khabarovsk: Dal'inform. (2001) 23 p. In Russian. {Russia/USSR 288}

Bobrovnikov, A. A. O gosudarstvennom biudzhete RSFSR na 1989 god i ob ispolnenii gosudarstvennogo biudzheta RSFSR za 1987 god. Moskva: Finansy i statistika. (1989) 28p. In Russian. {Russia/USSR 155}.

Bobylev, A. V. Doreformatsionnyi period i Reformatsiia: knigi i broshiury, izdannye na russkom iazyke. Moskva: Izdanie sobora Petra i Pavla. (1999) 47p. In Russian. {Russia/USSR 164}.

Bobylev, A. V. Doreformatsionnyi period i Reformatsiia: zarubezhnye bibliografii i spravochnye izdaniia. Moskva: Izdanie sobora Petra i Pavla. (1999) 31p. In Russian. {Russia/USSR 165}.

Bol'shakova, Tat'iana. Bolotnye travy : Stikhi. Tver': Tverskoe oblastnoe knizhno-zhurnal'noe izd-vo. (2004) 26 p. In Russian. {Russia/USSR 373}

Bol'shevizm na skam'e podsudimykh. Podrobnyi otchet o parizhskom protsesse V.A. Kravchenko. Grani. (1949) 95p. Photostat. In Russian. {Russia/USSR 113}.

Bol'shoi Kamen' 55 let. 20 p. In Russian. {Russia/USSR 308}

Brumfield, William. Pushkin's Petersburg. An exhibition of photographs, with excerpts from the poetry of Alexander Pushkin (1799-1837). 12p. In English. {Russia/USSR 050}.

Brumfield, William. Russian wooden architecture. 16p. In English. {Russia/USSR 051}.

Brumfield, William. Sixteenth-century Russian architecture. The reign of Ivan the Terrible. 16p. In English. {Russia/USSR 052}.

Cargo transportation. JSC "Russian Railways". 12 p. In English. {Russia/USSR 349}

Cavoski, Kosta. The enemies of the people. London: Centre for Research into Communist Economies, 1986. [Series: Economics and Society, 1]. 76p. In English. {Russia/USSR 078}.

Central Moscow. 1 large map. In English. {Russia/USSR 109}.

Cheliabinsk : Progulki po gorodu. Walking around Cheliabinsk. Cheliabinsk: Krokus. (2004) 24 p. In Russian, English. {Russia/USSR 355}

Cheliabinskaia oblast' : Vchera, segodnia, zavtra. Cheliabinsk: Komitet po delam arkhivov Cheliabinskoi oblasti. (2002) 36 p. In Russian. {Russia/USSR 343}

Chernenko, K. U. Rech' na vstreche s rabochimi moskovskogo metallurgicheskogo zavoda "Serp i molot", 29 aprelia 1984 goda. Moskva: Izd-vo politicheskoi literatury, 1984. 30p. In Russian. {Russia/USSR 090}.

Chertopolokhov, Sergei Pavlovich. Sotsial'nye aspekty perestroiki upravleniia ekonomikoi. Leningrad: Znanie, 1988. 20p. In Russian. {Russia/USSR 031}.

Saint-Petersburg Humanities and Political Studies Center "Strategy". Citizens and the administration on the way to cooperation: the budget that can be understood and influenced. Saint Petersburg: Norma. (2003) 46p. In English. {Russia/USSR 196}.

Hokkaido University Library. Collection of Russian emigre fiction. Sapporo: 1983?. 58p. In Japanese, Russian. {Russia/USSR 095}.

Communist Party of the Soviet Union Central Committee Executive and Administrative Apparatus. A reference aid. Washington, DC: Directorate of Intelligence, 1989. 1 chart. In English. {Russia/USSR 106}.

CPSU: the policy of peace and constructive endeavour continues. Documents of the Extraordinary Plenary Meeting of the CPSU Central Committee, February 13, 1984. Moscow: Novosti Press Agency, 1984. 39p. In English. {Russia/USSR 089}.

Woodrow Wilson International Center for Scholars. Culture = Kultura: Russian influences on American performing arts and sports. Washington, DC: Kennan Institute. 21p. In English. {Russia/USSR 117}.

Dal'nevostochnaia gosudarstvennaia nauchnaia biblioteka : Stranitsy istorii. Khabarovsk: Dal'nevostochnaia gosudarstvennaia nauchnaia biblioteka. (2004) 24 p. In Russian. {Russia/USSR 358}

Dal'nii Vostok online, 1999:1. Khabarovsk: O.B. Ponomarev. (1999) 32p. In Russian. {Russia/USSR 130}.

Davis, Robert H. 19th century Russian religious-theological journals: structure and access. (1989) [Series: St. Vladimir's Theological Quarterly, 33:3]. 235-259p. In English. {Russia/USSR 068}.

Defence Research Institute. Special institute staff suggests Russia oppose NATO and the USA. Camberley, Surrey: Conflict Studies Research Centre, 1995. 11p. In English. {Russia/USSR 100}.

Demko, George J. Soviet population policy. International Institute for Applied Systems Analysis, 1975. [Series: Research Memoranda]. 17p. In English. {Russia/USSR 105}.

Mezhdunarodnaia Assotsiatsiia "Shag za shagom". Demokratichnoe obrazovanie detei. Vyp.1, Leto/osen' 2000. New York: International Step by Step Association. (2000) 36p. In Russian. {Russia/USSR 138}.

Desnitsa. Nam 10 let! Samara: (2007) 8 p. In Russian. {Russia/USSR 240}

Desnitsa : Prilozhenie - biulleten' No. 2, Dekabr' 2006. Samara: Assotsiatsiia Desnitsa. (2006) 8 p. In Russian. {Russia/USSR 241}

Mezhdunarodnaia vstrecha detei, Moskva, iiul' 2000. Deti sprashivaiut: "Chto my delaem na etoi zemle?". Moskva: Moskovskie uchebniki i Kartolitografiia. (2000) 56p. In Russian. {Russia/USSR 197}.

Dimitrov District of Moscow Region : "Strong with faith, glorious in deeds". MASHMIR. 48 p. In English. {Russia/USSR 329}

Disarmament. The Main Soviet Proposals. Moscow: Novosti Press Agency, 1983. 22p. In English. {Russia/USSR 045}.

Documents and materials: 28th Congress of the Communist Party of the Soviet Union. Moscow: Novosti. (1990) 127p. In English. {Russia/USSR 146}.

Plenary Meeting of the CPSU Central Committee. Documents and materials: Moscow Kremlin, September 19-20, 1989. Moscow: Novosti Press Agency Publishing House. (1989) 79p. In English. {Russia/USSR 147}.

Dolinina, I. G. Osnovy politologii. Rabochaia tetrad' po obshchestvoznaniiu. Chaikovskii: ChFIzhGTU. (1999) 29 p. In Russian. {Russia/USSR 302}

Dom-muzei Nikolaia Semenovicha Leskova. K 150-letiiu so dnia rozhdeniia. Orel: Orlovskoe otdelenie Priokskogo knizhnogo izdatel'stva, 1981. 16p. In Russian. {Russia/USSR 056}.

Dotliubova, A. and E. Zadorozhnaia. Teatr Boba Uilsona. Moskva: Informkul'tura. (1990) [Series: Zrelishchnye iskusstva: ekspress-informatsiia; vyp.4]. 12p. In Russian. {Russia/USSR 220}.

Dzarakhova, Z. M. Respublika Ingushetiia. GIalgIaiche. Mineral'nye Vody: Kavkazskaia zdravnitsa. (2004) 32 p. In Russian. {Russia/USSR 253}

Dziunina, Klavdiia Nikolaevna. Udmurtskaia Respublika. Izhevsk: Udmurtiia. (2001) 32 p. In Russian. {Russia/USSR 269}

Efimov, Mikhail. Novosti Press Agency answers letters about human rights in the USSR . Moscow: Novosti Press Agency Publishing House. (1988) 45p. In English. {Russia/USSR 151}.

Ehret, Joseph. Russian imperialism and messianism. "Gesta Dei per Russos" Their sources, forms and consequences. Woodhaven, NY : Lithuanian National Foundation, 1984. 30p. In English. {Russia/USSR 084}.

The Epstein Collection on the foreign relations of the Soviet Union. Hokkaido?: 243p. In several languages. {Russia/USSR 107}.

The equality of women in the USSR. How the Soviet Union is putting into practice the provisions of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, and the progress made in this connection. Moscow: 1985. 33p. In English. {Russia/USSR 028}.

Etot raznotsvetnyi mir. Stikhi, rasskazy, skazki i risunki detei s ogranichennymi vozmozhnostiami zdorov'ia. Perm': Kursiv. (2002) 47p. In Russian. {Russia/USSR 206}.

Evgenii Augdem / E.M. Antsupov. 6 p. In Russian. {Russia/USSR 377}

Fileva, Nina. Kargopol'. Gorod masterov. Arkhangel'sk: Tip. Izdatel'skogo tsentra Severnogo gosudarstvennogo meditsinskogo universiteta. (2001) 15 p. In Russian. {Russia/USSR 278}

Frank discussion. APN Round Table Conference on "Moratorium, Disarmament and a New Way of Political Thinking in the Nuclear Age," October 28-29, 1986. Moscow: Novosti Press Agency, 1986. 29p. In English. {Russia/USSR 005}.

Freedom of thought in the USSR. Theory and practice. An exhibit. Washington, DC: Law Library, Library of Congress. 16p. In English. {Russia/USSR 040}.

Freedom of thought in the USSR, theory and practice. An exhibit, Library of Congress, Law Library. 16p. In English. {Russia/USSR 094}.

Gaer, Felice D. Soviet-American scholarly exchange: should learning and politics mix? New York: Ford Foundation, 1980. [Series: Vital Issues, 29:10]. 18p. In English. {Russia/USSR 066}.

General conditions of participation in the international exhibition in the USSR. Valid from 1st January, 1983. Moscow: USSR Chamber of Commerce and Industry, Vsesojuznoje objedinenije "Expocentr", 1983. 29p. In English. {Russia/USSR 088}.

Gershunskii, B. S. Rossiia - 98: Chto delat'? 1. Otkrytoe pis'mo Prezidentu Rossii B.N. El'tsinu. Moskva: Amerikanskii universitet v Moskve. (1998) 12p. In Russian. {Russia/USSR 222}.

Gershunskii, B. S. Rossiia - 98: Chto delat'? 3. Rossiia: Kto otkryvaet dorogu fashizmu? Moskva: Amerikanskii universitet v Moskve. (1998) 27p. In Russian. {Russia/USSR 223}.

Gershunskii, B. S. Rossiia - 98: Chto delat'? 5. Rossiia - SShA" "Ulitsa s dvustoronnim dvizheniem..."? (prioritety dukhovnoi konvergentsii). Moskva: Amerikanskii universitet v Moskve. (1998) 22p. In Russian. {Russia/USSR 225}.

Gershunskii, B. S. Rossiia - 98: Chto delat'? 6. Perechityvaia A.D. Sakharova.... Moskva: Amerikanskii universitet v Moskve. (1998 ) 14p. In Russian. {Russia/USSR 226}.

Gershunskii, B. S. Rossiia - 98: Chto delat'? 8. Rossiiskii mentalitet na poroge XXI veka. Moskva: Amerikanskii universitet v Moskve. (1998) 25p. In Russian. {Russia/USSR 228}.

Gershunskii, B. S. and E. D. Lozanskii. Rossiia - 98: Chto delat'? 4. Nado li pomogat' Rossii? Moskva: Amerikanskii universitet v Moskve. (1998) 14p. In Russian. {Russia/USSR 224}.

Gershunskii, B. S. and E. D. Lozanskii. Rossiia - 98: Chto delat'? 7. Budet li Rossiia demokraticheskim gosudarstvom? Moskva: Amerikanskii universitet v Moskve. (1998) 26p. In Russian. {Russia/USSR 227}.

Gil'diia kachestva. Zhurnal, no.1, mart 2000. Arkhangel'sk: (2000) 36p. In Russian. {Russia/USSR 185}.

"Give My Love to My Country..." : The Turgenev memorials. Central Publicity and Information Bureau Tourist. (1990) 24 p. In English. {Russia/USSR 254}

Gorbachev, M. S. Sotsialisticheskaia ideia i revoliutsionnaia perestroika. Moskva: Politizdat. (1989) 30p. In Russian. {Russia/USSR 140}.

Gorbachev, M. S. To build up the intellectual potential of perestroika. Meeting at the CPSU Central Committee with workers in the sciences and culture, January 6, 1989. Moscow: Novosti Press Agency Publishing House. (1989) 62p. In English. {Russia/USSR 149}.

Gorbachev, M. S. Speech by USSR President Mikhail Gorbachev, Moscow Kremlin, March 15, 1990. Moscow: Novosti Press Agency Publishing House. (1990) 15p. In English. {Russia/USSR 143}.

Gorbachev, M. S. Speech by Mikhail Gorbachev on the results of the summit with the President of the USA and the outcome of the meeting of the Political Consultative Committee of the Warsaw Treaty member states, Moscow Kremlin, June 12, 1990. Moscow: Novosti. (1990) 46p. In English. {Russia/USSR 158}.

Gordost' Rossii (Rekomendatel'nyi spisok literatury k 250-letiiu so Dnia rozhdeniia N.A. L'vova). Torzhok: Tsentral'naia biblioteka g. Torzhka. (2003) 14 p. In Russian. {Russia/USSR 361}

Gordost' zemli Smolenskoi - Mikhail Ivanovich Glinka. Smolensk: Svitok. (2005) [Series: Nasledie Smolenshchiny]. 16p. In Russian. {Russia/USSR 217}.

Gostevye doma Pougor'ia (metodicheskie rekomendatsii). Kaluga: Ministerstvo prirodnykh resursov. (2001) 34p. In Russian. {Russia/USSR 163}.

Gosudarstvennaia publichnaia nauchno-tekhnicheskaia biblioteka. The State Public Library of Scientific and Technical Literature. Moscow: Vneshtorgizdat. 27 p. In Russian, English. {Russia/USSR 301}

Gosudarstvennyi voenno-istoricheskii muzei-zapovednik "Prokhorovskoe pole". State Military and Historical Museum-Preserve "The Field of Prokhorovka". Belgorod: Belgorodskii gosudarstvennyi kraevedcheskii muzei. (1996) 48 p. In Russian, English. {Russia/USSR 266}

Governmental complex "Congress Palace". Sankt-Peterburg: Administrative Department of the President of the Russian Federation. (2003) 28 p. In English. {Russia/USSR 304}

Grazhdanskaia obrazovanie Prikam'ia : Rezul'taty i perspektivy : Nauchno-prakticheskaia konferentsiia. Perm': (2003) 2 folded brochures. In Russian, English. {Russia/USSR 327}

Gregory, Paul R. and James M. Griffin. Measuring relative USA and USSR defense spending using translog information functions to obtain "true" indexes. Washington, DC: National Council for Soviet and East European Research, 1982. 30p. In English. {Russia/USSR 104}.

Gurevich, Vladimir Semenovich. Disarmament and development. Moscow: Novosti Press Agency, 1987. 31p. In English. {Russia/USSR 004}.

The Gulag Museum at Perm-36. Style-MG Advertising Agency. 1 folded brochure. In English. {Russia/USSR 252}

Gulgonov, V. E. Buriatiia XXI vek : Ustoichivoe razvitie. Buryatia. XXI century : Sustainable development. Ulan-Ude: BNTs SO RAN. (1999) 28 p. In Russian, English. {Russia/USSR 322}

Hearings on the allocation of resources in teh Soviet Union and China - 1983 before the Subcommittee on International Trade, Finance, and Security Economics of the Joint Economic Committee, US Congress, 20 September 1983. 67p. In English. {Russia/USSR 103}.

The Holy Trinity - St. Sergius Lavra. Tula: 31 p. In English. {Russia/USSR 263}

Ia - chelovek. Al'manakh vospitannikov detskikh domov. No.11. Moskva: (2001) 92p. In Russian. {Russia/USSR 188}.

Iakovlev, Aleksandr. Perestroika's success is ensured by concrete deeds: the October Revolution and perestroika: speeches by Alexander Yakovlev... Moscow: Novosti Press Agency Publishing House. (1989) 82p. In English. {Russia/USSR 148}.

Iakovlev, Anatolii Vasil'evich and German Karlovich Iuzufovich. Uskorenie: tempy i metody sotsial'no-ekonomicheskoi perestroiki. Leningrad: Obshchestvo "Znanie" RSFSR. Leningradskaia organizatsiia, 1988. 31p. In Russian. {Russia/USSR 020}.

Iakutskii gosudarstvennyi universitet. Yakutsk State University. Iakutsk: 40 p. In Russian, English. {Russia/USSR 273}

Iakutskii gosudarstvennyi universitet. Muzei arkheologii i etnografii. Iakutsk: (2002) 32 p. In Russian. {Russia/USSR 370}

ILIAC: Mezhdunarodnyi bibliotechnyi informatsionnyi i analiticheskii tsentr. ILIAC: International Library Information and Analytical Center. Moskva: GPNTB. 1 folder + 4 brochures + 5 sheets. In English. {Russia/USSR 132}.

Iamalo-Nenetskii avtonomnyi okrug. 35 p. In Russian. {Russia/USSR 276}

Institute of Public Problems "United Europe" : Public charity organization of Orel Region - Russia. Oryol: 1 folded brochure. In English. {Russia/USSR 317}

Intermodal freight operations. JSC "Russian Railways". 20 p. In English. {Russia/USSR 347}

International activities. JSC "Russian Railways". 10 p. In English. {Russia/USSR 351}

Ishchenko, M. I. Ekonomicheskie osvoenie Severnogo Sakhalina v period stroitel'stva sotsializma. Iuzhno-Sakhalinsk: Sakhalinskii oblastnoi kraevedcheskii muzei. (1985) 13 p. In Russian. {Russia/USSR 393}

Iskusstvo v XVIII veke (Izdaniia 1725---1800 gg).. Moskva: Ministerstvo kultury RSFSR. Gosudarstvennaia publichnaia istoricheskaia biblioteka, 1985. 13p. In Russian. {Russia/USSR 049}.

Iun, M. M. Katalog ptits Sakhalina i Kuril'skikh ostrovov (po materialam Sakhalinskogo oblastnogo kraevedcheskogo muzeia). Iuzhno-Sakhalinsk: Sakhalinskii oblastnoi kraevedcheskii muzei. (1984) 16 p. In Russian. {Russia/USSR 390}

Izmeneniia tsennostnykh orientatsii frantsuzskikh trudiashchikhsia (analiz nemarksistskikh kontseptsii): nauchno-analiticheskii obzor. Moskva: INION. (1989) 46p. In Russian. {Russia/USSR 157}.

Izobrazitel'noe iskusstvo. Bildende Kunst. Novgorodskii Gosudarstvennyi ob"edinennyi muzei-zapovednik. 48p. In Russian, German . {Russia/USSR 218}.

Katalog vystavki "Rod L'vovykh". Torzhok: Tsentral'naia biblioteka g. Torzhka. (2003) 11 p. In Russian. {Russia/USSR 362}

Khabarovsk, Rossiia. Khabarovsk, Russia. Khabarovsk: Aura i Ko. (1994) 48 p. In Russian. {Russia/USSR 289}

Kakovkin, Aleksandr Iakovlevich. Koptskie tkani: opyt simvolicheskogo osmysleniia izobrazhenii. Dissertatsiia v vide nauchnogo doklada na soiskanie uchenoi stepeni doktora iskusstvovedeniia. Moskva: MGU, 1997. 41p. In Russian. {Russia/USSR 076}.

Kalendar' pamiatnykh dat Nizhegorodskoi oblasti 2002. Nizhnii Novgorod: Nizhegorodskaia gosudarstvennaia oblastnaia universal'naia nauchnaia biblioteka imeni V.I. Lenina. (2001) 95p. In Russian. {Russia/USSR 177}.

Kalendar' znamenatel'nykh i pamiatnykh dat. Ul'ianovskaia oblast' 2004 goda. Ul'ianovsk: Ul'ianovskaia oblastnaia nauchnaia biblioteka im. V.I. Lenina. (2003) 58p. In Russian. {Russia/USSR 174}.

Kaluzhskaia Uraniia. Kaluga: Kaluzhskaia gosudarstvennaia oblastnaia nauchnaia biblioteka im. V.G. Belinskogo. (1999) 138p. In Russian. {Russia/USSR 187}.

Kasinec, E. British nineteenth-century travellers and their Moscow friends: a note on sources. Offprint from St. Vladimir's Theological Quarterly, v.22, n.1, 1978. In English. {Russia/USSR 112}.

Katalog knizhnoi vystavki "Ne oskudeet ruka daiushchego": (istoriia blagotvoritel'nosti na severe). Arkhangel'sk: Arkhangel'skaia oblastnaia biblioteka im. N.A. Dobroliubova. (1996) 12p. In Russian. {Russia/USSR 161}.

Kennaway, A. A practical programme for the reconstruction of Russian defence factories. Camberley, Surrey: Conflict Studies Research Centre, 1996. 38p. In English. {Russia/USSR 099}.

Khanty-Mansiiskii avtonomnyi okrug. Informatsiia dlia delovykh liudei. Khanty-Mansiisk: Poligrafist. (2000) 35 p. In Russian. {Russia/USSR 275}

Khram sviatoi velikomuchennitsy Ekateriny, chto na Vspol'e. St. Catherine the Great Martyr Church "in the fields". Moskva: 16p. In Russian, English. {Russia/USSR 118}.

Khram sviatykh apostolov Petra i Pavla. Temple of Saint Apostles Peter and Paul. Belgorod: Belgorodskii gosudarstvennyi kraevedcheskii muzei. (1996) 11 p. In Russian, English. {Russia/USSR 265}

Khram Tkhaba-Erdy. Minvody: Izdatel'stvo KZ. (2000) 16p. In Russian. {Russia/USSR 133}.

Khramy i bashni. Cherkessk: Karachaevo-Cherkesskii istoriko-kul'turnyi i prirodnyi muzei-zapovednik. ( 2001) [Series: Alanskii mir ; 2]. 26 p. In Russian, English. {Russia/USSR 299}

Khristianskie drevnosti. Arkheologicheskie, etnograficheskie i arkheograficheskie nakhodki 1995-1999 gg. Nizhnii Novgorod: Muzei NNGU. (1999) 10p. In Russian. {Russia/USSR 183}.

Khristianstvo na Kol'skom severe (v dokumentakh Gosudarstvennogo arkhiva Murmanskoi oblasti). Murmansk: (2000) 1 folded card. In Russian. {Russia/USSR 262}

Khronika Stalingradskoi bitvy 17 iiulia 1942 g. - 2 fevralia 1943 g. Volgograd: Izdatel'stvo Volgograd. (2002) 44p. In Russian. {Russia/USSR 193}.

Kirovskaia ordena Pocheta gosudarstvennaia universal'naia oblastnaia nauchnaia biblioteka im. A.I. Gertsena. Kirov: Triada plius. (2004) 8 p. In Russian. {Russia/USSR 356}

Knyazeva, Ivetta. A nation of readers. Novosti Press Agency. 32p. In English. {Russia/USSR 072}.

Komi-Permiatskaia okruzhnaia biblioteka imeni M.P. Likhacheva. Kudymkar: 1 folded sheet. In Russian. {Russia/USSR 194}.

Kompleksone obespechenie profilaktiki i okazaniia meditsinskoi pomoshchi rabotnikam OOO "Orenburggazprom" pri ukusakh zmei. Metodicheskie ukazaniia. Orenburg: Gazprompechat'. (2002) 27p. In Russian. {Russia/USSR 215}.

Kondratyev, Miroslav. Cooperatives: work and initiative. Moscow: Novosti Press Agency Publishing House. (1989) 30p. In English. {Russia/USSR 150}.

Kondratyev (Kondratev), Miroslav. The 'pros' and 'cons' of individual labor. Moscow: Novosti Press Agency, 1987. [Series: Perestroika in the Mirror of the Law]. 15p. In English. {Russia/USSR 003}.

Konenko, Anatolii. [Packet with miniature book, pamphlet about Konenko, and information sheets from the donor]. Omsk: 1 mini book, 1 pamphlet, 4 sheets, 3 business cards. In Russian, English. {Russia/USSR 307}

Kontaktnoe vzaimodeistvie materialov so snezhno-ledovym pokrovom. Iakutsk: Iakutskii filial SO AN SSSR. (1984) [Series: Biulleten' nauchno-tekhnicheskoi informatsii]. 24 p. In Russian. {Russia/USSR 221}.

Koren'kova, E. V. and N. V. Pushkareva. Sovremennyi russkii iazyk. Leksikologiia, frazeologiia, leksikografiia. Sankt-Peterburg: SPGU. (2004) 98p. In Russian. {Russia/USSR 199}.

Korionov, Vitalii Germanovich. Strategiia mira i bezopasnosti. Moskva: Znanie, 1986. [Series: Bibliotechka resheniia XVIII s"ezda KPSS v zhizn']. 62p. In Russian. {Russia/USSR 009}.

Korobko, D. P. Problemy sotsial'nogo materializma (s dopolneniem). Pushchino: ONTI PNTs RAN. (2004) 7p. In Russian. {Russia/USSR 162}.

Korolev, V. S. Kazan State University : A Path Two Centuries Long. Kazan: ROOT. (2003) 36 p. In English. {Russia/USSR 312}

Kotliarovy, Mariia i Viktor and Shogenova, Zhanna. Kabardino-Balkariia. Prirodnaia zhemchuzhina. Priel'brus'e. Nal'chik: Izd-vo M. i V. Kotliarovykh. (2005) 32 p. In Russian. {Russia/USSR 248}

Kotliarovy, Mariia i Viktor and Shogenova, Zhanna. Kabardino-Balkariia. Prirodnaia zhemchuzhina. Khulamo-Bezengiiskoe ushchel'e. Nal'chik: Izd-vo M. i V. Kotliarovykh. (2005) 32 p. In Russian. {Russia/USSR 249}

Kraevedcheskii kaleidoskop 1995. Sankt-Peterburg: Leningradskaia oblastnaia universal'naia nauchnaia biblioteka. (1996) 26p. In Russian. {Russia/USSR 216}.

Kraevedcheskii sbornik, vypusk 1. Torzhok: Tsentral'naia biblioteka g. Torzhka. (2004) 34 p. In Russian. {Russia/USSR 360}

Kramarenko, Igor' Vasil'evich. Seversk : Eto nash gorod. Tomsk: D-Print. 32 p. In Russian. {Russia/USSR 250}

Kryzhina, V. G. Sakhalinskaia katorga v russkoi i sovetskoi literature. Iuzhno-Sakhalinsk: Sakhalinskii oblastnoi kraevedcheskii muzei. (1984) 16 p. In Russian. {Russia/USSR 392}

Kto zdes'? Novosibirskii literaturnyi zhurnal. 0-vypusk. Novosibirsk: (2001-2002) 159p. In Russian. {Russia/USSR 189}.

Kulagina, S. Satka : Gostepriimnyi krai sinikh gor. 32 p. In Russian. {Russia/USSR 284}

Kutt, Aleksander. East-West trend and industrial trends in the Soviet area. New York: Assembly of Captive European Nations, 1975. 26p. In English. {Russia/USSR 039}.

Kuznetsov, Igor'. Vechny lish' mirazhi. Only mirages are eternal. London-Moscow: (2005) 184p. In Russian, English. {Russia/USSR 175}.

Leningrad. Vneshtorgizdat. 16p. In English. {Russia/USSR 059}.

Likhachev, Dmitri. The 21st century must be an age of humanism. Moscow: Novosti Press Agency, 1987. [Series: Expert Opinion]. 30p. In English. {Russia/USSR 016}.

Luk'ianenko, Valentina Ivanovna. Vazhnyi faktor uskoreniia tekhnicheskogo progressa. Moskva: Izdatel'stvo politicheskoi literatury, 1986. [Series: Biblioteka partiinogo rabotnika, Number Four]. 62p. In Russian. {Russia/USSR 008}.

Lukyanov (Lukianov), Anatoly. Promoting democracy. Moscow: Novosti Press Agency, 1987. 30p. In English. {Russia/USSR 001}.

Magadanskaia oblastnaia nauchnaia biblioteka imeni A.S. Pushkina. Magadan Regional Scientific Library after A.S. Pushkin. Magadan: Atr & International Productions. (1996) 10p. In Russian. {Russia/USSR 137}.

Makshakova, A. O. et al. Tainy zvezdnykh sistem. Ekaterinburg: Nauchno-proizvodstvennoe predpriiatie "Rotoklon". (1999) [Series: Nauchnye otkrytiia XX veka; vyp. 2]. 16p. In Russian. {Russia/USSR 230}.

Makshakova, A. O. et al. Tainy solnechnoi sistemy. Ekaterinburg: Nauchno-proizvodstvennoe predpriiatie "Rotoklon". (2001) [Series: Nauchnye otkrytiia XX veka; vyp.1]. 19p. In Russian. {Russia/USSR 229}.

Marchuk, Guri. Science will help speed production. Moscow: Novosti Press Agency, 1986. [Series: The USSR Concentrates on Scientific and Technological Progress]. 30p. In English. {Russia/USSR 018}.

Mariiskoe knizhnoe izdatel'stvo 1925-1995. Ioshkar-Ola: PPF "Page". 1 folded card. In Russian. {Russia/USSR 079}.

Medkov, V. M. et al. Demograficheskaia politika v regionakh mnogodetnosti: tseli, zadachi, osnovnye osobennosti. Ioshkar-Ola: Mariiskii nauchno-issledovatel'skii institut. (1987) 16p. In Russian. {Russia/USSR 145}.

Memorial'nyi kompleks pamiati protoiereia Aleksandra Menia. Sergiev Posad: Kul'turno-prosvetitel'skii tsentr "Dubrava". (2005) 1 folded brochure. In Russian. {Russia/USSR 376}

Memorial v chest' geroev Kurskoi bitvy. Belgorodskoe napravlenie. Memorial in honour of heroes of the Battle of Kursk. Belgorod: Belgorodskii gosudarstvennyi kraevedcheskii muzei. (1996) 32 p. In Russian, English. {Russia/USSR 267}

Menteshashvili, T. Status on librarianship in the USSR (unofficial translation). Moscow: 1984. 21p. Mimeographed sheets. In English. {Russia/USSR 063}.

Mestnye sotsiokul'turnye initsiativy i razrabotka regional'noi kul'turnoi programmy. Moskva: Gosudarstvennaia biblioteka SSSR imeni V.I. Lenina. (1991) [Series: Ekspress-informatsiia ; vypusk 2]. 25 p. In Russian. {Russia/USSR 379}

Mezhdunarodnaia letniaia muzeologicheskaia shkola. Moskva: Gosudarstvennaia biblioteka SSSR imeni V.I. Lenina. (1991) [Series: Ekspress-informatsiia ; vypusk 1]. 12 p. In Russian. {Russia/USSR 378}

Mezhdugorodnyi telefon v Leningrade 1971. Leningrad: Lenizdat, 1971. 32p. In Russian. {Russia/USSR 080}.

Mezhdunarodnye ekonomicheskie organizatsii stran-chlenov SEV. The International Economic Organization of the Member States of the SEV. Moskva: Sovet ekonomicheskoi vzaimopomoshchi, 1985. 31p. In Russian. {Russia/USSR 060}.

Mezhdunarodnye organizatsii : Kratkii spravochnik. Moskva: Novoe vremia. (1980 ) 31 p. In Russian. {Russia/USSR 335}

Mikhailov, Aleksei. Iakutiia. Yakutia. Moscow: Yezhe. (1994) 63 p. In Russian, English. {Russia/USSR 366}

Mikroprotsessornye sistemy i ikh primemenie. Sbornik nauchnyk trudov. Kiev: Akademiia nauk Ukrainskoi SSR. Ordena Lenina Institut kibernetiki imeni V. M. Glushkova. Nauchnyi sovet AN USSR po problema "Kibernetika", 1990. 83p. In Russian. {Russia/USSR 030}.

Mirnyi atom. Izotopy v narodnom khoziaistve stran-chlenov SEV. Moskva: Sovet ekonomicheskoi vzaimopomoshchi. Sekretariat, 1986. 34p. In Russian. {Russia/USSR 011}.

Mirnyi - glavnaia kosmicheskaia gavan' Rossii. Kostroma. 46p. In Russian. {Russia/USSR 121}.

Mohrhardt, E. V. I. Lenin and libraries in the United States. International Federation of Library Associations, 1970. 3p. In English. {Russia/USSR 054}.

Molodezhnyi vestnik Tatarstana. Iubileinyi vypusk (no.13). Kazan': Gosudarstvennyi Komitet Respubliki Tatarstan po delam detei i molodezhi. (1999) 67p. In Russian. {Russia/USSR 126}.

Mordovia State University. 25 p. In English. {Russia/USSR 369}

Morozova, E. E. Ekologicheskii dnevnik shkol'nika. Saratov: Nauchnaia kniga. (2006) 36 p. In Russian. {Russia/USSR 255}

Moskovskaia Dukhovnaia Akademiia : Tsentr informatsionnykh tekhnologii. Sergiev Posad: TSIT MDA. 8 p. In Russian, English. {Russia/USSR 260}

Moskovskie uchebnye zavedeniia : spravochnik. Moskva: Khimtekhnika. (1999) 226 p. In Russian. {Russia/USSR 336}

Moscow. 1 large map. In English. {Russia/USSR 108}.

Mozgovoi, S. A. Uchebno-metodicheskoe posobie v pomoshch' ofitseram po preduprezhdeniiu p'ianstva i alkogolizma sredi voennosluzhashchikh vooruzhennykh sil Rossiiskoi Federatsii. Moskva: Glavnoe upravlenie vospitatel'noi raboty Vooruzhennykh sil Rossiiskoi Federatsii. (1998) 30p. In Russian. {Russia/USSR 208}.

Mukhamadeev, A. R. Verkhovnyi sud Respubliki Tatarstan. The Supreme Court of Republic Tatarstan. Poligrafichesko-izdatel'skii kombinat. 20 p. In Russian, English. {Russia/USSR 353}

Munitsipal'noe uchrezhdenie "Kompleksnyi tsentr sotsial'nogo obsluzhivaniia naseleniia" Piatigorsk. (2005) 16 p. In Russian. {Russia/USSR 281}

Museum of Russian Culture. List of newspapers in the Museum. 11p. In English. {Russia/USSR 091}.

Museum of Russian Culture, San Francisco. San Francisco: The Museum. 12p. In Russian, English. {Russia/USSR 124}.

Museums. JSC "Russian Railways". 28 p. In English. {Russia/USSR 348}

Muzei prikladnogo iskusstva i byta Rossii XVII v. Museum of Russian Applied Art and 17th-Century Life. Moskva: Izobrazitel'noe iskusstvo. (1987) 20p. In Russian, English. {Russia/USSR 239}.

Na rodine Esenina (Vesti Gosudarstvennogo muzeia-zapovednika S.A. Esenina), Mai 1997, no.2. Konstantinovo: (1997) 16p. In Russian. {Russia/USSR 172}.

National'nye biograficheskie slovari zarubezhnykh stran. Evropa. Belgiia, Daniia, Irlandiia, Ispaniia, Italiia, Niderlandy, Norvegiia, Finliandiia, Frantsiia, Shvetsiia. Annotirovannyi bibliograficheskii ukazatel'. Moskva: Gos. Ordena Lenina Biblioteka SSSR im. V.I. Lenina, 1985. 43p. In Russian. {Russia/USSR 082}.

National'nye biograficheskie slovari zarubezhnykh stran. Soedinennye shtaty Ameriki, Kanada. Annotirovannyi bibliograficheskii ukazatel'. Moskva: Gos. Ordena Lenina Biblioteka SSSR im. V.I. Lenina, 1985. 47p. In Russian. {Russia/USSR 083}.

The nationality question in the Soviet Union. Paris: League of Ukraininan Social Democratic Youth, 1960. 16p. In English. {Russia/USSR 042}.

Natsional'nost' i rodoproiskhozhdenie Ivana Fedorova, pervopechatnika v Moskve. Nationality and Descent of Ivan Fedorov, The First Printer in Moscow. New York: Viaz'ma, 1966. 14p. In several languages. {Russia/USSR 033}.

Natufe, O. Igho. The concept of native self-government in the Soviet North (Draft). Ottawa: Department of Indian and Northern Affairs, 1979. 60p. In English. {Russia/USSR 053}.

Nauchnaia biblioteka Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta im. A.M. Gor'kogo. Putevoditel'. Sverdlovsk: UrGU. (1982) 17p. In Russian. {Russia/USSR 171}.

Russian Film Symposium, Pittsburgh 2001. Necrorealism: contexts, history, interpretations. Pittsburgh: University of Pittsburgh. (2001) 65p. In English. {Russia/USSR 167}.

New Project Sverdlovsk Regional Public Organization "Salvation" "Town of Freedom". 1 folded brochure. In English. {Russia/USSR 315}

New solutions for modern Russian railways. JSC "Russian Railways". 24 p. In English. {Russia/USSR 344}

Nikitina, A. V. Bytovoi mifologicheskii rasskaz v russkoi kul'ture. Sankt-Peterburg: SPGU. (2004) 48p. In Russian. {Russia/USSR 204}.

Nizhegorodskii region : turizm-biznes. The Nizhny Novgorod Region : Tourism - business. Arnika. 17 p. In Russian, English. {Russia/USSR 331}

Noi, Dmitrii. Ten' Kaina : Stikhotvoreniia... Shadow of Cain. Taunton, MA: (2003) 48 p. In Russian. {Russia/USSR 372}

Norgaard, Ole. Social science under Gorbachev. The role of the social scientist under developed socialism. Paper prepared for the Seminar "The Intelligentsia in the Soviet Union and Eastern Europe,"Sandbjerg, May 23-25, 1987. Denmark: Aarhus, 1987. 27p. In English. {Russia/USSR 047}.

Novgorod the Great. Novgorod: Novgorod State United Museum-Preserve. (2001) 36 p. In English. {Russia/USSR 332}

Novodevichi Convent. 24p. In English and Russian. {Russia/USSR 061}.

O perestroike sistemy politicheskoi i ekonomicheskoi ucheby trudiashchikhsia. Postanovlenie TsK KPSS ot 15 sentiabria 1987 goda. Osnovnye napravleniia perestroiki sistemy politicheskoi i ekonomicheskoi ucheby trudiashchikhsia. Utverzhdeny postanovleniem TsK KPSS ot 15 sentiabria 1987 goda. Moskva: Politizdat, 1987. 31p. In Russian. {Russia/USSR 026}.

Obninsk : Ideas came true here. (2007) 1 folded brochure. In English. {Russia/USSR 325}

Obninsk : The first science city. Iloks. 12 p. In English. {Russia/USSR 326}

Obrazovanie segodnia. Sankt-Peterburg. Spetsializirovannyi spravochnik '99. Sankt-Petersburg: Spravochniki Peterburga. (1999) 164p. In Russian. {Russia/USSR 176}.

Obshchestvennaia organizatsiia invalidov goroda Iakutska "Feniks". Iakutsk: (2003) 1 folded brochure. In Russian. {Russia/USSR 374}

Obshchestvennoe dvizhenie v zashchitu Volgi "Pomozhem reke!". Nizhnii Novgorod: 1 folded brochure. In Russian. {Russia/USSR 258}

Odoev. Biznes-Press. 12 p. In Russian. {Russia/USSR 242}

Rossiiskoe Aktsionernoe Obshchestvo GAZPROM. Okhrana okruzhaiushchei sredy. Otchet 96. Moskva: Oushn pikchers. (1997) 32p. In Russian. {Russia/USSR 136}.

Oktiabr', Valerii. Greza ob Angele [exhibition brochures]. 3 folded cards. In Russian, French. {Russia/USSR 283}

Omsk : Investitsionnyi pasport. Omsk : Investment passport. Omsk: Spetsosnastka. (2007) 40 p. In Russian, English. {Russia/USSR 352}

On the Five-Year Plan of the economic and social development of the USSR for 1986-1990. Documents of the CPSU Central Committee Plenary Meeting June 16, 1986. Moscow: Novosti Press Agency, 1986. 71p. In English. {Russia/USSR 023}.

On the observance of 60 years of USSR, 1922-1982. Rome-Luzern: Ukrainian National Government in Exile, 1982. [Series: Ukrainica Exiliana, Number Fourteen]. 8p. In English. {Russia/USSR 043}.

Openness, democracy, responsibility. Soviet scientists and journalists discussing the importance of removing "blank spots" in the country's history. Moscow: Novosti Press Agency, 1987. [Series: Writing on the Restructuring]. 38p. In English. {Russia/USSR 013}.

Orel. Turizm, kul'tura, sport. Spravochnik-putevoditel' (7-i vypusk). Orel: 3-e Iiulia. (1999) 32p. In Russian. {Russia/USSR 178}.

Orenburg. Dimir. (2001) 12 p. In Russian. {Russia/USSR 277}

Osobo okhraniaemye prirodnye territorii, raspolozhennye v Sverdlovskoi oblasti. AKVA Press. 31p. In Russian. {Russia/USSR 202}.

Ostrovskaia, Lidiia. Ochei ocharovan'e... Obrazy russkoi poezii v zhivopisi Lidii Ostrovskoi. Israel: 1 folded card. In Russian. {Russia/USSR 371}

Otraslevaia avtomatizirovannaia sistema informatsii po kul'ture i iskusstvu ASNTI "Soiuzkul'tura". Prospekt. Moskva: Gos. biblioteka SSSR imeni V.I. Lenina, 1986 . 6p. In Russian. {Russia/USSR 074}.

Palkina, Galina. Sto slaidov Krasnokamska. Perm': Zvezda. (1996) 28 p. In Russian. {Russia/USSR 243}

Pamiatnik Pobedy na Prokhorovskom tankovom pole. Monument to victory on the tank battlefield of Prokhorovka. Belgorod: Belgorodskii gosudarstvennyi kraevedcheskii muzei. (1996) 16 p. In Russian, English. {Russia/USSR 264}

Pamiatniki Irkutska rasskazyvaiut o Velikoi otechestvennoi. Irkutsk: Redaktsionno-izdatel'skii otdel uprpoligrafizdata. (1985) 36p. In Russian. {Russia/USSR 203}.

Panin, N. I. Muzei v sele. Zhelannovskii kraevedcheskii i rossiiskii. Shatsk: Shatskaia tipografiia. (2004) [Series: Riazanskie fakty rossiiskoi kul'tury]. 48 p. In Russian. {Russia/USSR 313}

Panorama Bashkortostana. Rossiia sil'na regionami. (2003) 68 p. In Russian, English. {Russia/USSR 305}

Perestroika i sotsial'naia aktivnost' trudiashchikhsia (Tezisy vystuplenii sovetsko-bolgarskoi konferentsii). Moskva: Akademiia nauk SSSR. Institut sotsiologii, 1990. 49p. In Russian. {Russia/USSR 024}.

Pervaia russkaia konservatoriia. The First Russian Conservatoire. Leningrad: Vneshtorgizdat. (1987) 21p. In several languages. {Russia/USSR 238}.

Pervye opytnaia stantsiia po vneshkol'nomu vospitaniiu : ideinye istoki, predystoriia, opyt organizatsii. Moskva: Gosudarstvennaia biblioteka SSSR imeni V.I. Lenina. (1990) [Series: Ekspress-informatsiia ; vypusk 6]. 15 p. In Russian. {Russia/USSR 380}

Politika mestnoi administratsii SShA v oblasti nauki: nauchno-analiticheskii obzor. Moskva: INION. (1989) 46p. In Russian. {Russia/USSR 156}.

Popkova, N. A. and Kleimenova, S. V. Provedenie zaniatii dlia studentov gumanitariev na materiale fonda otdela redkikh knig i rukopisei ZNB SGU. Metodicheskoe posobie dlia studentov gumanitarnykh fakul'tetov. Saratov: Izd-vo Saratovskogo universiteta. (2002) 30 p. In Russian. {Russia/USSR 268}

Pragay, Desider A. The true face of the Soviet Moloch. Essen: (2002) 29 p. In English. {Russia/USSR 342}

Pravoslavnyi sviato-tikhonovskii bogoslovskii institut. Moskva: 30p. In Russian. {Russia/USSR 184}.

Prikhod Prepodobnogo Sergiia Radonezhskogo na drevnei pereslavskoi doroge. Prikhod Prepodobnogo Sergiia Radonezhskogo. (2006) 14 p. In Russian. {Russia/USSR 375}

Problemy kul'tury marginal'nykh grupp (organizatsiia kul'turnoi deiatel'nosti pozhilykh liudei). Moskva: Gosudarstvennaia biblioteka SSSR imeni V.I. Lenina. (1989 ) [Series: Obzornaia informatsiia ; vypusk 2]. 19 p. In Russian. {Russia/USSR 337}

Programma kursa Istorii ekonomicheskikh uchenii dlia ekonomicheskikh vysshikh uchebnykh zavedenii i fakultetov. Moskva: Vysshaia shkola, 1980. 47p. In Russian. {Russia/USSR 071}.

Programma kursa "Osnovy nauchnogo ateizma" dlia vysshikh uchebnykh zavedenii. Moskva: Vysshaia shkola, 1977. 13p. In Russian. {Russia/USSR 067}.

Programma no kursu "Osnovnye printsipy i problemy dialekticheskoi logiki" dlia universitetov marksizma-leninizma. Moskva: Politizdat, 1980. 23p. In Russian. {Russia/USSR 069}.

Progulki po Saratovu. Walks in Saratov. Saratov: Slovo. ( 2006) 32 p. In Russian, English. {Russia/USSR 354}

Prokof'ev, M. M. K voprosu o tipologicheskoi klassifikatsii kostianykh nakonechnikov garpunov okhotskoi kul'tury (Sakhalin, Kuril'skie ostrova). Iuzhno-Sakhalinsk: Sakhalinskii oblastnoi kraevedcheskii muzei. (1986) 33 p. In Russian. {Russia/USSR 391}

Protalinki: stikhi. Belgorod: Shapovalova. (1997) 31p. In Russian. {Russia/USSR 210}.

Public health service. JSC "Russian Railways". 48 p. In English. {Russia/USSR 346}

Pukhta, Mariia. Chotik: stikhi. Iuzhno-Sakhalinsk: Dal'nevostochnoe knizhnoe izdatel'stvo. (1993) 15p. In Russian. {Russia/USSR 209}.

Puliaev, Viacheslav Tikhonovich and Grigorii Sergeevich Vechkanov. Chelovecheskii faktor uskoreniia sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiia strany. Leningrad: Obshtestvo "Znanie" RSFSR. Leningradskaia organizatsiia, 1988. 20p. In Russian. {Russia/USSR 019}.

Rabochii na avtomatizirovannom predpriiatii (frantsuzskii opyt 80-kh godov): nauchno-analiticheskii obzor. Moskva: INION. (1989) 47p. In Russian. {Russia/USSR 144}.

Radio Severska : Radio druzei. (2002) 30 p. In Russian. {Russia/USSR 251}

Raspisanie dvizheniia prigorodnykh poezdov. Kazanskii voksal. Moskva: Transport, 1978. 95p. In Russian. {Russia/USSR 081}.

Reagan-Gorbachev Reykjavik Summit. Reykjavik: Iceland Review, 1986. 14p. In English. {Russia/USSR 034}.

Real'nosti i perspektivy sotrudnichestva . The Reality and Perspectives of Cooperation. Moskva: Sovet ekonomicheskoi vzaimopomoshchi. Sekretariat, 1985. 37p. In Russian. {Russia/USSR 061}.

Rebenok v muzee : psikhologo-pedagogicheskie aspekty raboty s det'mi doshkol'nogo i mladshego shkol'nogo vozrasta. Moskva: Gosudarstvennaia biblioteka SSSR imeni V.I. Lenina. (1990) [Series: Ekspress-informatsiia ; vypusk 6]. 12 p. In Russian. {Russia/USSR 381}

REES News, v.7, n.1, Fall 2004. Pittsburgh: Center for Russian and East European Studies, University of Pittsburgh. (2004) 20p. In English. {Russia/USSR 213}.

Report to the Congress on forced labor in the USSR. Washington, DC: Department of State, 1983. 60p. In English. {Russia/USSR 102}.

Respublika Adygeia. The Republic of Adygea. Passport Interneishnl. 26p. In Russian, English. {Russia/USSR 120}. Respublika Ingushetiia. Kavkazskaia zdravnitsa. (2004) 32p. In Russian. {Russia/USSR 127}.

Riazanskii gosudarstvennyi pedagogicheskii universitet imeni S.A. Esenina. Riazan': 26p. In Russian. {Russia/USSR 128}.

Riga--Leningrad. Riga: Liesma. (1965) 46p. In Russian. {Russia/USSR 065}.

The rights of Soviet citizens. Die Rechte der Sowjetbürger. Kiev: Politvidav. (1988) 69p. In several languages. {Russia/USSR 159}.

Rosenfeldt, Niels Erik. Stalinism as a system of communication (typescript). 35p. In English. {Russia/USSR 092}.

Rossiiskaia gostinichnaia assotsiatsiia 2005-2006. Katalog organizatsii. Moskva: Maksim. (2005) 144p. In Russian. {Russia/USSR 205}.

Rossiiskie elektronnye izdaniia. Mezhdunarodnyi festival' "BibliObraz 2005" 3-5 oktiabria. Moskva: Federal'nyi depozitarii elektronnykh izdanii. (2005) 36p. In Russian. {Russia/USSR 191}.

Rossiiskii etnograficheskii muzei. Sankt-Peterburg: (2002) 1 folded sheet. In Russian. {Russia/USSR 201}.

Rossiiskii etnograficheskii muzei. Putevoditel'. Sankt-Peterburg: EGO. (2001) 24p. In Russian. {Russia/USSR 211}.

Rossiiskaia gosudarstvennaia biblioteka po iskusstvu. The Russian State Art Library. Moskva: Rossiiskaia gosudarstvennaia biblioteka po iskusstvu. (2002) 40 p. In Russian. {Russia/USSR 365}

Rossiiskii soiuz molodezhi. Moskva: 1 folded brochure. In Russian. {Russia/USSR 247}

Ruchak, S. P. The reversion. A modern horror story, from real life. 11p. In English. {Russia/USSR 085}.

Rukovodstvo po tekhnike finansovykh operatsii. London: Euromoney Publications. (1996) 52 p. In Russian. {Russia/USSR 367}

Russian emigrants in East Asia, Europe and the United States. Papers read at two panels at the International Congress of Eastern European Studies, Berlin, July 2005. Berlin: Staatsbibliothek zu Berlin. (2005) [Series: Neuerwerbungen der Ostasienabteilung ; Sonderheft 10]. 84p. In English. {Russia/USSR 116}.

Saint-Petersburg: The Committee on Culture of the Leningrad Oblast. (2003) 40p. In Russian, English. {Russia/USSR 212}.

"Russian Railways" health resorts. JSC "Russian Railways". 36 p. In English. {Russia/USSR 350}

Russian Union of Youth. Moscow: 1 folded brochure. In English. {Russia/USSR 246}

"Russkaia Amerika" : Nam 10 let : biulleten'. Moskva: Moskovskoe Istoriko-prosvetitel'skoe obshchestvo. (1999) 12 p. In Russian. {Russia/USSR 339}

Russkii kharakter : Kommercheskie, spetsial'nye avtomobili i avtomobili melkikh serii na baze model'nogo riada AO "AVTOVAZ". Samara: Evroprint. (2002) 36 p. In Russian. {Russia/USSR 323}

Rybnikov, V. A. Chto takoe PravoSlavie? Rostov-na-Donu: Chest' i Svet. (2005) 21p. In Russian. {Russia/USSR 173}.

Rychkov, V. P. Priroda elementarnykh chastits. Ekaterinburg: Nauchno-proizvodstvennoe predpriiatie "Rotoklon". (1999) [Series: Nauchnye otkrytiia XX veka; vyp. 3]. 24p. In Russian. {Russia/USSR 231}.

Rychkov, V. P. Priroda gravitatsii i gravitatsionnykh voln. Ekaterinburg: Nauchno-proizvodstvennoe predpriiatie "Rotoklon". (2000) [Series: Nauchnye otkrytiia XX veka]. 28p. In Russian. {Russia/USSR 232}.

Rychkov, V. P. Priroda atomnykh iader. Ekaterinburg: Nauchno-proizvodstvennoe predpriiatie "Rotoklon". (2000) [Series: Nauchnye otkrytiia XX veka ; vyp. 5]. 28p. In Russian. {Russia/USSR 233}.

Rychkov, V. P. Priroda zvezd vselennoi. Chast' 1. Ekaterinburg: Nauchno-proizvodstvennoe predpriiatie "Rotoklon". (2001) [Series: Nauchnye otkrytiia XX veka ; vyp. 11]. 28p. In Russian. {Russia/USSR 236}.

Rychkov, V. P. Priroda zvezd vselennoi. Chast' 2. Ekaterinburg: Nauchno-proizvodstvennoe predpriiatie "Rotoklon". (2001) [Series: Nauchnye otkrytiia XX veka ; vyp. 12]. 40p. In Russian. {Russia/USSR 237}.

Rychkov, V. P. Priroda sotsial'nogo veshchestva i tainy mirozdaniia vselennoi. Ekaterinburg: Nauchno-proizvodstvennoe predpriiatie "Rotoklon". (2002) [Series: Nauchnye otkrytiia XX veka ; vyp. 8]. 20p. In Russian. {Russia/USSR 234}.

Rychkov, W. P. Nature of elementary particles, nuclei and atoms. Ekaterinburg: Nauchno-proizvodstvennoe predpriiatie "Rotoklon". (2001) [Series: Nauchnye otkrytiia XX veka; vyp. 9]. 44p. In English. {Russia/USSR 235}.

Salchak, V. B. Respublika Tyva. Kyzyl: 24 p. In Russian. {Russia/USSR 272}

Saltykov, E. Arkhangel'skii krai. 23 p. In Russian, English. {Russia/USSR 279}

Samarskaia oblastnaia detskaia biblioteka. Samara: (2002) 1 folded sheet. In Russian. {Russia/USSR 198}.

Sberech' mir, predotvratit' iadernuiu voinu. Predlozheniia Sovetskogo Soiuza na vtoroi spetsial'noi sessii General'noi Assamblei OON po razoruzheniiu. Moskva: Izdatel'stvo politicheskoi literatury, 1982. 44p. In Russian. {Russia/USSR 027}.

Sem'ia v russkoi literature (pervaia polovina XX veka). Vyp.4. Beseda o knigakh. Mosvka: Rossiiskaia gosudarstvennaia iunosheskaia biblioteka. (1998) 36p. In Russian. {Russia/USSR 179}.

Serpukhov. Serpukhov: Ob"edinenie vozrozhdenie sozidanie. 36 p. In Russian. {Russia/USSR 296}

Shest'desiat slavnykh let, Metodiko-bibliograficheski rekomendatsii po propagande materialov k 60-letiiu obrazovaniia Tadzhikskoi SSR i KP Tadzhikistana.. Dushanbe: Gos. biblioteka Tadzhikskoi SSR im. A. Firdousi, 1984. 41p. In Russian. {Russia/USSR 075}.

Shatsk : 450 let. Riazan': 24 p. In Russian. {Russia/USSR 314}

Shevardnadze, E. A. Soobshcha stroit' vseobshchuiu bezopasnost'. Vystuplenie na 42-i sessii General'noi Assamblei OON 24 sentiabria 1987 goda. Moskva: Politizdat, 1987. 14p. In Russian. {Russia/USSR 025}.

Shevardnadze, Eduard Amvrosievich. V imia prochnogo mira--na zemle i v kosmose. Vystupleniia na 40-i sessii General'noi Assamblei OON i na torzhestvennom zasedanii Soveta Bezopasnosti OON. Sentiabr'-oktiabr' 1985 goda. Moskva: Izdatel'stvo politicheskoi literatury, 1985. 45p. In Russian. {Russia/USSR 007}.

Shkoly Leningrada i PTU leningrada i Leningradskoi oblasti : Spravochnik dlia postupaiushchikh. Leningrad: Lenizdat. (1990) 237 p. In Russian. {Russia/USSR 341}

Shmelev, Anatol and Olga Bakich. Museum of Russian Culture, San Francisco. Catalog of archival collections. San Francisco: The Museum. (1998) 66p. In English. {Russia/USSR 125}.

Shmonov, A. A. Kak i pochemu ia strelial v glavaria totalitarnogo gosudarstva M. Gorbacheva. Sankt-Peterburg: AOZT "EVRI". (2001) 31p. In Russian. {Russia/USSR 180}.

Shraiberg, Ia. L. Biblioteki, elektronnaia informatsiia i meniaiushcheesia obshchestvo v informatsionnom veke : Ezhegodnyi doklad konferentsii "Krym". Sudak : Moskva: GPNTB. (2006) 36 p. In Russian. {Russia/USSR 245}

Shubin, V. O. Drevneishee proshloe Sakhalinskoi oblasti (Putevoditel' po peredvizhnoi vystavke). Iuzhno-Sakhalinsk: Sakhalinskii oblastnoi kraevedcheskii muzei. (1984) 13 p. In Russian. {Russia/USSR 383}

Shubin, V. O. and Shubina, O. A. Novye radiouglerodnye datirovki po arkheologicheskim pamiatnikam Sakhalinskoi oblasti. Iuzhno-Sakhalinsk: Sakhalinskii oblastnoi kraevedcheskii muzei. (1984) 30 p. In Russian. {Russia/USSR 385}

Shubin, V. O. Etnograficheskie issledovaniia Sakhalinskogo oblastnogo kraevedcheskogo muzeia na Severnom Sakhaline (1978, 1980-1981 gg.). Iuzhno-Sakhalinsk: Sakhalinskii oblastnoi kraevedcheskii muzei. (1984) 35 p. In Russian. {Russia/USSR 388}

Shubina, O. A. Tipologiia kamennogo inventaria neoliticheskogo poseleniia imchin XII na Severnom Sakhaline. Iuzhno-Sakhalinsk: Sakhalinskii oblastnoi kraevedcheskii muzei. (1986) 22 p. In Russian. {Russia/USSR 389}

Shubina, O. A. Zhilishcha poselenii imchinskoi neoliticheskoi kul'tury (Severnyi Sakhalin). Iuzhno-Sakhalinsk: Sakhalinskii oblastnoi kraevedcheskii muzei. (1987) 33 p. In Russian. {Russia/USSR 384}

Shutov, Anatolii Dmitrievich. Mezhdunarodnoe znachenie XXVII s"ezda KPSS. Moskva: Znanie, 1986. [Series: Bibliotechka sotsializm i mir nerazdelimya]. 62p. In Russian. {Russia/USSR 010}.

Siberian Civil Initiatives Support Center. 1995-2003. Building a foundation and a network to support the development of civil society in Russia. (2003) 58 p. In English. {Russia/USSR 287}

Sibirskii krai - sud'ba Rossii : Tomskaia oblast'. Delovoi mir. 24 p. In Russian. {Russia/USSR 320}

Sivitas Vostochnaia Rossiia. Civitas Eastern Russia. (2004) 12 p. In Russian, English. {Russia/USSR 290}

Simmons, J. S. G. Some Russian bibliographers and bibliophiles. B. S. Bodnarsky, S. A. Klepikov, A. I. Markushevich, A. A. Sidorov. Portraits & a few references. Oxford: 1980. 13p. In English. {Russia/USSR 037}.

Simmons, J. S. G. A Russian incunabulist: Natal'ya Vasil'evna Varbanets. A bibliography with a portrait. Oxford: All Souls College, 1987. 8p. In English. {Russia/USSR 032}.

Sivitas Vostochnaia Rossiia. Civitas Eastern Russia. (2004) 12 p. In Russian, English. {Russia/USSR 290}

Skachinskii, Aleksandr. Bylo eto tak.., Nauchno-fantasticheskii rasskaz.. Ashford, CT: 1980. 30p. In Russian. {Russia/USSR 044}.

Skazki byvaiut raznye. Belgorod: V. Shapovalov . (1999) 62p. In Russian. {Russia/USSR 207}.

Slavinskii, D. A. ed. Ekologicheskii sled Rossii i rossiian. Sankt-Peterburg: VVM. (2005) 24 p. In Russian. {Russia/USSR 259}

Smith, M. A. Russia and the Near Abroad. Camberley, Surrey: Conflict Studies Research Centre, 1997. 26p. In English. {Russia/USSR 098}.

Smolenskaia krepost' 400 let. Smolensk: Rus'. (2002) 20p. In Russian. {Russia/USSR 214}.

Sobolev, Leonid Dmitrievich. Fighting bureaucracy, an internal enemy. Moscow: Novosti Press Agency, 1987. [Series: Perestroika. What's New in Legislation]. 14p. In English. {Russia/USSR 002}.

Soini, E. G. Russkaia poeziia nachala XX veka i Finliandiia. Preprint. Petrozavodsk: Karel'skii nauchnyi tsentr AN SSSR, 1991. 23p. In Russian. {Russia/USSR 077}.

Sotsial'nye problemy informatizatsii sovremennogo burzhuaznogo obshchestva: nauchno-analiticheskii obzor. Moskva: INION. (1989) 48p. In Russian. {Russia/USSR 141}.

Sotsial'nyi portret vypusknika Sankt-Peterburgskoi shkoly 90-kh godov. Vypusknik - 97. Sankt-Peterburg: Laboratoriia sotsiologii Instituta obrazovaniia vzroslykh RAO. (1997) 85p. In Russian. {Russia/USSR 190}.

Soviet society on the road of renovation. Moscow: Novosti Press Agency. (1989) [Series: Supplement to Socialism: Theory and Practice]. 47p. In English. {Russia/USSR 152}.

Soviet studies offered by colleges and universities in the United States. A survey by Radio Liberty. New York: Radio Liberty. 14p. In English. {Russia/USSR 046}.

Spravochnik po tekhnicheskomu sodeistviiu SShA Rossii. Vienna: USIA. (1996) 60 p. In Russian. {Russia/USSR 338}

Russian Film Symposium, Pittsburgh 2001. Springtime for Soviet cinema: re/viewing the 1960s. Pittsburgh: University of Pittsburgh. (2001) 50p. In English. {Russia/USSR 168}.

Starovoitova, Galina. Sovereignty after empire: self-determination movements in the Former Soviet Union. Washington, DC: United States Institute of Peace, 1997. [Series: Peaceworks, No. Nineteen]. 47p. In English. {Russia/USSR 096}.

Stolitsa Respubliki Ingushetiia Magas : Gorod Solntsa 1239-1999. Nazran': Poligraficheskii kombinat. ( 1999) 16 p. In Russian. {Russia/USSR 318}

Stovbun, Ivan. Freska Shota Rustaveli. Tbilisi: Izd-vo Khelovneba, 1979. 52p. In Russian. {Russia/USSR 065}.

Stowe, Harriet Beecher. Knizhina Diadi Toma. Drama v 7-mi kartinakh (xerox). Moskva: Izdanie S. F. Razsokhina, 1890. 64p. In Russian. {Russia/USSR 097}.

STPP : spetsial'nyi vypusk. Soiuz Torgovo-Promyshlennyi Palat. (2003) 23 p. In Russian. {Russia/USSR 310}

Strategicheskii plan razvitiia ZATO Zheleznogorsk na period s 2004 po 2010 gody : Osnovnye vyvody. Zheleznogorsk: Platina. (2006) 56 p. In Russian. {Russia/USSR 328}

Studencheskoe prirodoohrannoe dvizhenie v moskovskom universitete. Pushchino: Akademiia Nauk SSSR. Nauchnyi Tsentr biologicheskikh issledovanii. Moskovskii gosudarstvennyi universitet imeni M. V. Lomonosova. Molodezhnyi sovet po okhrane prirody, 1985. 12p. In Russian. {Russia/USSR 048}.

Sverdlovskaia oblastnaia universal'naia nauchnaia biblioteka im. V.G. Belinskogo. Sokrat. 16p. In Russian. {Russian/USSR 166}.

Sviato-troitskaia blagotvoritel'naia obitel' miloserdiia. Orenburg: Iuzhnyi Ural. (1997) 16p. In Russian. {Russia/USSR 200}.

Sviateishii Patriarkh Moskovskii i vseia Rusi Aleksii II na zemle sviatogo Belogor'ia. Krest'ianskoe delo. 1 folded card. In Russian. {Russia/USSR 261}

Sysyn, Frank E. Russia or the Soviet Union?: there is a difference. Cambridge, MA: Harvard University. 1 folded sheet. In English. {Russia/USSR 086}.

Syzranskoi tsentral'noi gorodskoi biblioteke 125 let, 1873-1998. Syzran': (1998) 16 p. In Russian. {Russia/USSR 293}

Taganrog glazami molodezhi. Taganrog: Niuans. (2006) 47 p. In Russian. {Russia/USSR 311}

Tezisy Tsentral'nogo Komiteta KPSS k XIX Vsesoiuznoi partiinoi konferentsii. Odobreny Plenumom TsK KPSS 23 maia 1988 goda. Moskva: Izdatel'stvo politicheskoi literatury, 1988. 30p. In Russian. {Russia/USSR 012}.

Theses of the CPSU Central Committee for the 19th All-Union Party Conference. Approved by a Plenary Meeting of the CPSU Central Committee, May 23, 1988. Moscow: Novosti Press Agency, 1988. 31p. In English. {Russia/USSR 022}.

Tikhomirova, Irina V. and Vladislav B. Tikhomirov. International business risks: Russia. Moscow: Business Contact Publishing. (1993) 99p. In English. {Russia/USSR 123}.

Tikhvin: nov' drevnei zemli. Tikhvin: 36p. In Russian. {Russia/USSR 192}.

Timken Art Gallery. Putnam Foundation. Icon Collection. San Diego: 5p. In English. {Russia/USSR 060}.

Tishina Solovkov, no.2, iiun' 2004. Moskva: MGIMO (U) MID RF. (2004) 72p. In Russian. {Russia/USSR 169}.

Tolstoy Foundation, Inc. History, aims and achievements. New York: 1976. 48p. In English. {Russia/USSR 038}.

Tomsk greeting 400th anniversary. Janson & SV. (1997) 28 p. In English. {Russia/USSR 319}

Trans-Siberian mainline. JSC "Russian Railways". 20 p. In English. {Russia/USSR 345}

III Vsemirnyi Kongress Tatar : Programma . Third World Congress of Tatars : program. 36 p. In several languages. {Russia/USSR 334}

The truth about communism. A free Russian voice. New York: United Committee, Russian Anti-Communist Associations. 14p. In English. {Russia/USSR 036}.

Tseng Chzhiguang. Komplektovanie natsional'noi biblioteki Kitaia: organizatsiia i funktsii, IFLA, Montreal, 1982. 6p. In Russian. {Russia/USSR 093}.

Tsentral'naia gorodskaia biblioteka im. V.G. Belinskogo. Iakutsk: (2006) 12 p. In Russian. {Russia/USSR 357}

Tsitskiev, M. B. Istoriko-arkhitekturnyi kompleks "Egikal". Minvody: Izdatel'stvo KZ. (2003) 24p. In Russian. {Russia/USSR 122}.

Tukay, Gabdulla. The Shuraleh. Kazan: Magarif. (2003) 20p. In English. {Russia/USSR 115}.

Tverskaia oblastnaia biblioteka 1860-1995. Liki Rossii. 16 p. In Russian. {Russia/USSR 274}

Tyva. Respublika v tsentre Azii. Kyzyl: Vneshtorgizdat. (1994) 30 p. In Russian. {Russia/USSR 271}

Uchebnyi plan i programma kursa "Ekonomicheskaia politika KPSS". Moskva: Politizdat, 1979. [Series: Sistema partiinoi ucheby]. 80p. In Russian. {Russia/USSR 070}.

Uchrezhdeniia kul'tury i iskusstva Tambovskoi oblasti. Tambov: Tambov-Inform. 36 p. In Russian. { Russia/USSR 294}

Ukazate' iubileinykh i pamiatnykh dat v oblasti estestvoznaniia i tekhnik na 1997 god. Moskva: Politekhnicheskii muzei. (1996) 99p. In Russian. {Russia/USSR 170}.

Ulan-Ude. Ulan-Ude: Garmaev S.V. (2001) 16 p. In Russian. {Russia/USSR 291}

U.S. government assistance to and cooperative activities with the Newly Independent States of the Former Soviet Union. Quarterly report, April-June 1995. Prepared by the Office of Mr. Richard Morningstar, Special Adviser to the President and Secretary of State on Assistance to the NIS of the Former Soviet Union and Coordinator of US Assistance to the NIS. 34p. In English. {Russia/USSR 101}.

USSR. 100 questions and answers. Moscow: Novosti Press Agency, 1978. 124p. In English. {Russia/USSR 041}.

USSR '85. People and society. Moscow: Novosti Press Agency, 1985. 32p. In English. {Russia/USSR 035}.

USSR-86 : Entering a new five-year plan period. Novosti Press Agency. (1986 ) 36 p. In English. {Russia/USSR 368}

USSR seeks worldwide double zero option. Mikhail Gorbachev makes far-reaching proposals to eliminate nuclear medium-range and shorter-range missiles in the Asian-Pacific region. Dresden: Zeit im Bild, 1987. 15p. In English. {Russia/USSR 017}.

USSR. The state structure. Novosti Press Agency Publishing House, 1978. 1 folded sheet. In English. {Russia/USSR 062}.

Sovetskii fond mira. Ustav Sovetskogo fonda mira: priniat IV Vsesoiuznoi konferentsiei SFM 14 marta 1989 goda. Moskva: Novosti. (1989) 23p. In Russian. {Russia/USSR 154}.

Ustav Vsesoiuznogo dobrovol'nogo obshchestva sodeistviia armii, aviatsii i flotu (DOSAAF SSSR). Utverzhden X Vsesoiuznym s"ezdom DOSAAF. Moskva: DOSAAF SSSR. (1988) 62p. In Russian. {Russia/USSR 142}.

Vasil'eva, T. A. Kirovskaia oblast' : Turizm i otdykh. Kirov Region : Tourism and rest. Foreks. (2004) 28 p. In Russian, English. {Russia/USSR 309 }

Vershbow, Alexander. Rol' grazhdanskogo obshchestva v demokraticheskom gosudarstve. The role of civil society in a democracy. Moskva: RGGU. (2004) [Series: Zarubezhnye uchenye v RGGU]. 25 p. In Russian, English. {Russia/USSR 286}

VGBIL. State Library of Foreign Literature. Moscow: Planeta, 1978. 58p. In English. {Russia/USSR 015}.

Visiting the USSR in 1967. Intourist. 31p. In English. {Russia/USSR 063}.

Visiting the USSR in 1968. Intourist. 31p. In English. {Russia/USSR 064}.

Vologodskaia oblast'. Vologda Region. 26 p. In English. {Russia/USSR 330}

Voskresenskii, Lev Nikolaevich. USSR: the development of the agro-industrial complex. Novosti Press Agency Publishing House, 1986. 1 folded sheet. In English. {Russia/USSR 057}.

Vmeste v budushchee: materialy vizita delegatsii iz Germanii (raion Ortenau) v Sankt-Peterburg i Leningradskuiu oblast', Mai 10-13, 2003. Zusammen in die Zukunft: Materialen über den Besuche der Delegation aus Deutschland (Ortnaukreis) in Sankt-Petersburg und dem Leningrader Gebiet. Sankt-Peterburg: Zolotaia kniga Sankt-Peterburga. (2003) 32p. In Russian, German. {Russia/USSR 129}.

Volodin, Iurii. Neobyknovennye prikliucheniia Iury Shilina v strane grubiianov. Moskva: Moskovskie uchebniki i Kartolitografiia. (1999) 55p. In Russian. {Russia/USSR 114}.

Vse restorany Moskvy 1999. Moskva: Kommersant. (1999) 330p. In Russian. {Russia/USSR 181}.

Vsesoiuznaia gosudarstvennaia biblioteka inostrannoi literatury. Putevoditel'. Vneshtorgizdat. In Russian. {Russia/USSR 058}.

Vysokov, M. S. Ocherki istorii pochty i telegrafa na Sakhaline. Preprint. Iuzhno-Sakhalinsk: Sakhalinskii oblastnoi kraevedcheskii muzei. (1984) 50 p. In Russian. {Russia/USSR 382}

Vysokov, M. S. Aleksandr Trofimovich Tsapko : Kratkii biograficheskii ocherk. Iuzhno-Sakhalinsk: Sakhalinskii oblastnoi kraevedcheskii muzei. (1984) 18 p. In Russian. {Russia/USSR 386}

Vysokov, M. S. Pervye russkie radiostantsii na Dal'nem Vostoke. Iuzhno-Sakhalinsk: Sakhalinskii oblastnoi kraevedcheskii muzei. (1985) 23 p. In Russian. {Russia/USSR 387}

Vystavka russkogo, zapadnoevropeiskogo i drevnekitaiskogo iskusstva. Zhivopis'. Grafika. Skul'ptura. Prikladnoe iskusstvo. Katalog. Ulan-Ude: Ministerstvo kul'tury Buriatskoi ASSR. (1980) 54p. In Russian. {Russia/USSR 160}.

Warsaw Treaty new initiatives. Documents of the Meeting of the Political Consultative Committee of the Member States of the Warsaw Treaty Organization, Budapest, June 10-11, 1986. Moscow: Novosti Press Agency, 1986. 29p. In English. {Russia/USSR 006}.

Welcome to Moscow. American Embassy visitor's guide to Moscow. (1964) 17p. In English. {Russia/USSR 055}.

Welcome to the city of Vladivostok, Gateway to the Russian Far East. Vladivostok: Okeanskiye Vesti Magazine. 20p. In English. {Russia/USSR 135}.

What is the price of living nature? Ecological and economic aspects of sustainable development. A guide for children and ministers. Moscow: Biodiversity Conservation Center. (2003) 30 p. In English. {Russia/USSR 256}

Yazov (Iazov), Dmitry Dmitrii. On the military balance of forces and nuclear-missile parity. Moscow: Novosti Press Agency, 1988. 15p. In English. {Russia/USSR 021}.

Zacharovannyi krai. Putevoditel' po ob"ektam ekologicheskogo turizma Nizhegorodskoi oblasti. Nizhnii Novgorod: Mezhdunarodnyi Sotsial'no-ekologicheskii soiuz. (2002) 47p. In Russian. {Russia/USSR 195}.

Zadonsk - zhemchuzhina Rossii. Lipetsk: Neonovyi gorod. (2005) 16 p. In Russian. {Russia/USSR 244}

Zapovednoe delo v Rossii i Respublike Belarus' konets XIX - nachalo XXI veka. Moskva: Rossiiskii gosudarstvennyi arkhiv ekonomiki. (2006) 16 p. In Russian. {Russia/USSR 257}

Zastavnyi, F. D. Metodologicheskie problemy issledovaniia sbalansirovannosti narodnogo khoziaistva. Kiev: Akademiia Nauk Ukrainskoi SSR, 1984. 55p. In Russian. {Russia/USSR 087}.

Back to the index

Soviet Postcards

Altai (Vypusk II). Barnaul: Russkie otkrytki. Photos (10). In Russian. {Soviet/Russian Postcards 072}

Arkhangel'skoe. Postcards (16). In Russian. {Soviet Postcards 001}.

Armavir. Mosvka: Panorama. (1990) Photos (15). In Russian, English. {Soviet/Russian Postcards 071}

Ashgabat. Postcards (foldout). In several languages. {Soviet Postcards 002}.

Astrakhan'. Moskva: Panorama. (1990) Photos (18). In Russian. {Soviet/Russian Postcards 056}.

Astrakhan'. Postcards (15). In Russian. {Soviet Postcards 003}.

Baikal. Irkutsk: Irkutskaia oblastnaia topografiia No 1 imeni V.M. Posokhina. Postcards (12). In Russian, English. {Soviet/Russian Postcards 074}

Baikal. Irkutsk: Vos'moe nebo. (2007) Photos (12). In Russian, English. {Soviet/Russian Postcards 073}

Baku. Postcards (foldout). In several languages. {Soviet Postcards 004}.

Barnaul. Barnaul: Altapress. Photos (27). In Russian. {Soviet/Russian Postcards 075}

Bratsk. Photos (10). In Russian. {Soviet Postcards 006}.

Briansk : Fotozarisovki novogo veka. Bryansk : Photosketches of the new century. I.P. Sakalo. (2003) Postcards (19). In Russian, English. {Soviet/Russian Postcards 076}

Dereviannaia arkhitektura : Tomsk 1604-2004.

Veter. (2004) Photos (17). In Russian. {Soviet/Russian Postcards 077}

Dobro pozhalovat' v Pskov. Welcome to Pskov.

Pskov: Izdatel'skii dom "Sterkh". (2002) Photos (10). In Russian, English. {Soviet/Russian Postcards 105}

Donets'k. Kyiv: Radians'ka Ukraina.

(1989) Photos (16). In Ukrainian. {Soviet/Russian Postcards 078}

Dushanbe. Postcards (foldout). In several languages. {Soviet Postcards 008}.

Dushanbe. (1972) Postcards (12). In Russian. {Soviet Postcards 007}.

Ekskursiia v prirodu. Lekarstvennye rasteniia. (1977) Photos (25). In Russian. {Soviet Postcards 010}.

Ekskursiia v prirodu. Leto. Nagliadnoe posobie dlia srednikh shkol. (1973) Photos (25). In Russian. {Soviet Postcards 009}.

Engel's. Upravlenie informatsii i obshchestvennykh otnoshenii administratsii EMO. Photos (15). In Russian. {Soviet/Russian Postcards 079}

Erevan. Postcards (foldout). In Russian. {Soviet Postcards 011}.

Fort Ross State Park : A collection of twelve prints. Jenner, CA: Fort Ross Interpretative Association. Postcards (12). In English. {Soviet/Russian Postcards 080}

Frunze. (1970) Postcards (9). In Russian. {Soviet Postcards 012}.

Gosudarstvennaia ordena Lenina biblioteka SSSR imeni V.I. Lenina. Moskva: Planeta, 1974. Photos (15) + booklet. In Russian. {Soviet Postcards 048}.

Gosudarstvennaia ordena Lenina biblioteka SSSR imeni V.I. Lenina. Moskva: Planeta, 1974. Photos (16) + booklet. In Russian. {Soviet Postcards 049}.

Gosudarstvennyi akademicheskii zasluzhennyi narodnyi ansambl' pesni i tantsa Litovskoi SSR "Letuva". Moskva: Planeta, 1979. Photos (16). In several languages. {Soviet Postcards 054}.

Ia liubliu tebia, Stavropol'! Stavropol': Administratsiia goroda Stavropolia. Photos (12). In Russian. {Soviet/Russian Postcards 081}

Iaroslavl' : Zolotoe kol'tso Rossii. Moskva: Pravda. (1989) Postcards. In Russian. {Soviet/Russian Postcards 082}

Ikonopis' drevnei Karelii. Samara: Izdatel'skii dom "Agni". (2004) Postcards (13). In Russian. {Soviet/Russian Postcards 097}

Ikonopisets Grigorii Nikolaevich Zhuravlev. Neftegorsk: Detskii muzei. Postcards (12). In Russian. {Soviet/Russian Postcards 083}

Iuzhno-Sakhalinsk. Moskva: Panorama. (1990) Photos (18). In Russian, English. {Soviet/Russian Postcards 070}.

Kaluga. Moskva: Planeta. (1989) Photos (18) . In Russian. {Soviet/Russian Postcards 057}.

Kazan' na rubezhe vekov i tysiacheletiia. Kazan': Postcards (18). In several languages. {Soviet/Russian Postcards 062}.

Kaunas. (1972) [Series: Goroda SSSR]. Postcards (13). In Russian. {Soviet Postcards 014}.

Kaunas State Museum of History. Kaunas: Mintis, 1980. Postcards (15). In several languages. {Soviet Postcards 013}.

Kemerovo. Barnaul: Russkie otkrytki. Photos (10) + envelope. In Russian. {Soviet/Russian Postcards 068}.

Kemerovo. Kemerovo: SKIF. (2005) Postcards (24). In Russian. {Soviet/Russian Postcards 084}

Khabarovsk. Postcards (foldout). In Russian. {Soviet Postcards 015}.

Khabarovsk. Khabarovsk: Priamurskie vedomosti. Postcards (12). In Russian, English. {Soviet/Russian Postcards 085}

Khramy Tomskoi Eparkhii. Tomsk: Veter. (2003) Photos (12). In Russian. {Soviet/Russian Postcards 086}

Kiev. Postcards (foldout). In several languages. {Soviet Postcards 016}.

Kirov : 200 let Viatskoi gubernii. Triada-s. Postcards (12). In Russian, English. {Soviet/Russian Postcards 087}

Kirovsk. Postcards (15). In Russian. {Soviet Postcards 018}.

Kirovsk Apatity. (1972) Postcards (16). In Russian. {Soviet Postcards 019}.

Kishinev. Postcards (foldout). In several languages. {Soviet Postcards 020}.

Kishinev. Moscow: Progress. Postcards (foldout). In several languages. {Soviet Postcards 021}.

Knizhnye sokrovishcha. Moskva: Planeta, 1974. Photos (26) + booklet. In several languages . {Soviet Postcards 051}.

Kolybel' Severnogo flota. Photos (16). In Russian. {Soviet/Russian Postcards 088}

Korennye narody Dal'nego Vostoka Rossii. The Aboriginal peoples of the Russian Far East. Vladivostok: Dalpress. Postcards (24). In English. {Soviet/Russian Postcards 067}.

Krasnoufimsk. Ekaterinburg: Uraltrans. Postcards (15). In Russian. {Soviet/Russian Postcards 089}

Kyiv/Kiev. Moscow: Progress. Postcards (foldout). In several languages. {Soviet Postcards 017}.

Latvijas skati. Vidy Latvii. Photos (16). In several languages. {Soviet Postcards 053}.

Leningrad. Postcards (16). In several languages. {Soviet Postcards 023}.

Leningrad. (1965) Postcards (24). In several languages. {Soviet Postcards 024}.

Leningrad. (1967) Postcards (12). In several languages. {Soviet Postcards 022}.

Leningrad. Moskva: Planeta. (1990) Photos (32) . In Russian, English. {Soviet/Russian Postcards 058}.

Minsk. Moscow: Progress. Postcards (foldout). In several languages. {Soviet Postcards 026}.

Moia rodnaia Buriatiia. My native Buryatia. Krasnoiarsk: Sitall. (2004) Photos (12). In Russian. {Soviet/Russian Postcards 091}

Monchegorsk. Moskva: Sovetskaia Rossiia, 1972. Postcards (7). In Russian. {Soviet Postcards 027}.

Monuments of Bukhara. (1970) Postcards (12). In several languages. {Soviet Postcards 005}.

Moscow. Postcards (foldout). In several languages. {Soviet Postcards 028}.

Moskva. Moscow. Moskva: Planeta. (1970) Photos (18). In Russian. {Soviet/Russian Postcards 092}

Moskva zlatoglavnaia v starykh fotografiiakh i graviourakh. Moskva: Planeta. (1989) Postcards (36). In Russian. {Soviet/Russian Postcards 059}.

Murmansk. Severomorsk: Benefis-o. Postcards (15). In Russian, English. {Soviet/Russian Postcards 090}

Narodni maistry dekoratyvnoho zhyvopysu. Kyiv: Mystetstvo, 1974. Cards (15). In several languages. {Soviet Postcards 056}.

Narodnye mastera Ul'ianovskoi oblasti . Folk masters of the Ulyanovsk Region. Ul'ianovsk: Muzei narodnogo tvorchestva. Postcards (18). In Russian, English. {Soviet/Russian Postcards 093}

Natsional'nye kostiumy narodov Pribaikal'ia. National clothes of peoples of Baikal Region. NonParel'. (2007) Postcards (18). In Russian, English. {Soviet/Russian Postcards 094}

Nizhegorodskii Kreml'. The Nizhny Novgorod Kremlin. Prostye resheniia. Photos (15). In Russian, English. { Soviet/Russian Postcards 095}

Novoaltaisku shest'desiat. Novoaltaisk: (2002) Photos (21). In Russian. {Soviet/Russian Postcards 096}

Novosibirsk. Moskva: Planeta, 1971. [Series: Goroda SSSR]. Postcards (15). In Russian. {Soviet Postcards 029}.

Omsk. Omsk: TASS-Vostochnyi ekspress. Photos (12). In Russian. {Soviet/Russian Postcards 069}.

Ot Moskvy do samykh do okrain. Moskva: Mezhdunarodnaia kniga. Postcards (15). In Russian. {Soviet Postcards 030}.

Panorama "Stalingradskaia bitva". Moskva: Izobrazitel'nogo iskusstvo. (1988) Postcards (16). In Russian. {Soviet/Russian Postcards 098}

Perm' 2003 : 280 let. Zvezda. Photos (11). In Russian. {Soviet/Russian Postcards 099}

Permskie istorii : 1910 god, Molotov, XXI vek. Senator. (2006) 3 sets of postcards (12, 12, 12). In Russian. {Soviet/Russian Postcards 100}

Petrozavodsk. Sankt-Peterburg: Onezhskii suvenir. (2007) Photos (13). In Russian, English . {Soviet/Russian Postcards 101}

Po Kabardino-Balkarii. Moskva: Planeta. (1986) Postcards (15). In Russian, English. {Soviet/Russian Postcards 102}

Po Uralu. Moskva: Glavnoligrafproma. Photos (12). In Russian. {Soviet Postcards 045}.

Prikladnoe iskusstvo Latvii. (1984. Postcards (18). In Russian. {Soviet Postcards 044}.

Primorskii krai. Vladivostok: Dal'press. Photos (8). In Russian, English. {Soviet/Russian Postcards 103}

Priroda Satkinskogo raiona. Satka: (2005) Photos (20). In Russian. {Soviet/Russian Postcards 104}

Region of the Elbrus. (1969. Postcards (10). In several languages. {Soviet Postcards 031}.

Riga. Postcards (32). In several languages. {Soviet Postcards 033}.

Riga. Photos (16). In several languages. {Soviet Postcards 052}.

Riga. Architectural Monuments. Leningrad: Aurora Art Publishers, 1973. Postcards (16). In Russian. {Soviet Postcards 032}.

Rossiia Deutschland: Zhivopis' Germanii XVIII-XIX vv. iz kollektsii Krasnodarskogo muzeia im. Kovalenko. Krasnodar: Knauf Marketing Krasnodar. Postcards (12). In Russian, German. {Soviet/Russian Postcards 106}

Rukopisnye pamiatniki. Moskva: Planeta, 1975. Photos (24) + booklet. In Russian. {Soviet Postcards 050}.

Russkaia zhivopis' vtoroi pol. XIX-nach. XX vv. Russian painting of the second half of the 19th -early 20th centuries. Samara: Samarskii khudozhestvennyi muzei. Postcards (13). In Russian, English. {Soviet/Russian Postcards 108}

Russkaia zhivopis' XVIII-pervoi pol. XIX vv. Russian painting of the 18th - first half of the 19th centuries. Samara: Samarskii khudozhestvennyi muzei. Postcards (13). In Russian, English. {Soviet/Russian Postcards 109}

Russkie ikony iz sobraniia Tserkovno-arkheologicheskogo kabineta Moskovskoi Dukhovnoi Akademii. Moskva: Moskovskii Patriarkhat . (1988) Postcards (18). In Russian, English. {Soviet/Russian Postcards 107}

Saarte Rahva-Roivad. Tallin: Eesti raamat, 1973. Photos(12). In Estonian, Russian. {Soviet Postcards 034}.

Saratov. Samara: Izdatel'skii dom "Agni". (2004) Photos (20). In Russian, English. {Soviet/Russian Postcards 110}

Severnaia Osetiia. Moskva: Ellekt. (1994) Photos (10). In Russian. {Soviet/Russian Postcards 111}

Shatsk 450 let. Shatskaia tipografiia. (2003) Photos (16). In Russian. {Soviet/Russian Postcards 112}

Sibir'. Baikal. Siberia. Baikal. Angarsk: Studiia "GEM". (2005) Photos (15). In Russian, English. {Soviet/Russian Postcards 113}

Sochi. Moskva: Sovetskaia Rossiia, 1970. Postcards (16). In several languages. {Soviet Postcards 035}.

Sosnovyi Bor. (2002) Photos (16). In Russian. {Soviet/Russian Postcards 114}

Staryi Kudymkar. Kudymkar: Administratsiia g. Kudymkara. Photos (11). In Russian, English. {Soviet/Russian Postcards 063 }.

Sviatogor'e. Postcards (11). In Russian. {Soviet/Russian Postcards 115}

Tambov. VTI. Postcards (20). In several languages. {Soviet/Russian Postcards 116}

Tantsi. Tallin: Eesti aamat, 1975. Postcards (16). In several languages. {Soviet Postcards 036}.

Tarybiniai lietuviu rasutojai II. (1984. Postcards (16). In Lithuanian. {Soviet Postcards 043}.

Tashkent. Moscow: Progress. Postcards (foldout). In several languages. {Soviet Postcards 038}.

Tashkent. Moscow: Planeta, 1970. Postcards (9). In several languages. {Soviet Postcards 037}.

Tobol'sk. Moskva: Planeta. (1982) Postcards (15). In Russian. {Soviet/Russian Postcards 117}

Tselinograd. Goroda Kazakhstana. Alma-Ata: Izd-vo "Zhazushy", 1971. Photos (16). In Russian. {Soviet Postcards 046}.

Tyva Respublika v tsentre Azii. Kyzyl: Tuvinskoe knizhnoe izdatel'stvo. (2001) Photos (12). In Russian. {Soviet/Russian Postcards 061}.

UdSSR. Moskau: V/O Mezhdunarodnaya Kniga. Photos (15). In German. {Soviet Postcards 047}.

Ul'ianovsk. Ul'ianovsk: Ul'ianovskii Dom pechati. (2003) Photos (15). In Russian, English . {Soviet/Russian Postcards 118}

Vechernie ogni Leningrada. Postcards (12). In Russian. {Soviet Postcards 039}.

Velikii Novogorod. Postcards (10). In Russian, English. {Soviet/Russian Postcards 119}

Vilniaus Universitetas. Vilnius: Mintis, 1982. Postcards (32). + booklet. In several languages. {Soviet Postcards 041}.

Vilniaus Universitetas. Vilnius: Mintis, 1982. Photos (32). + booklet. In several languages . {Soviet Postcards 055}.

Vladimir. Vladimir: Arkaim. (2003) Photos (12). In Russian and English. {Soviet/Russian Postcards 124}

Voiny Rossiiskoi Imperii. Moskva: Buklet. (1992) Postcards (16). In Russian. {Soviet/Russian Postcards 066}.

Volgograd. Panorama. Photos (21). In Russian. {Soviet/Russian Postcards 120}

Volgogradskii suvenir. Photos (15). In several languages. {Soviet/Russian Postcards 121}

Voronezh. Moskva: Plakat. ( 1989) Photos (18). In Russian, English. {Soviet/Russian Postcards 122}

Voronezh. Postcards (foldout). In several languages. {Soviet Postcards 040}.

Voronezh. Evropoligrafiia. (2004) [Series: Zodchie Voronezha]. Photos (23). In Russian. {Soviet/Russian Postcards 060}.

Vzgliad v proshloe : Poslednie vladel'tsy usad'by "Arkhangel'skoe". Arkhangel'skoe: Kollektsiia-M. (2001) Photos (13). In Russian. {Soviet/Russian Postcards 123}

Yalta Resort. Postcards (foldout). In several languages. {Soviet Postcards 042}.

Zapovednik Arkaim. Reserve Arkaim. Cheliabinsk: Krokus. ( 2004) Postcards (21). In Russian. {Soviet/Russian Postcards 064}.

Zhivopis', grafika, skul'ptura. Painting, graphic, sculpture. Ministerstvo kul'tury RSO Alaniia. Postcards (14). In Russian, English. { Soviet/Russian Postcards 065}.

Zimnii Leningrad. (1970. Postcards (16). In Russian. {Soviet Postcards 025}.

Back to the index

Sweden

Guide to libraries in the Stockholm region. IFLA, 1990. 64p. In English. {Sweden 006}.

Larsson, Gunilla. The Swedish National Bibliography. National Bibliographic Section, National Library of Sweden, 1990. 13p. In English. {Sweden 004}.

Lidman, Tomas. Libraries in Sweden. Stockholm: The Swedish Institute. 8p. In English. {Sweden 005}.

Marmorering. Modernt hantverk med tusenarig tradition. Stockholm: Ordfront, 1987. 15p. In Swedish. {Sweden 007}.

The Riksdag: the place of work of our elected representatives. Falköping: Sveriges Riksdag, 1988. 30p. In English. {Sweden 002}.

SIPRI fact sheet. SIPRI at IFLA '90. Stockholm International Peace Research Institute, 1990. 2p. In English. {Sweden 003}.

Uppsala University. Younger than ever - after more than 500 years. Uppsala University, 1989. 32p. In English. {Sweden 001}.

Back to the index

Ukraine

1000-littia khreshchennia Ukrainy 988-1988. Detroit, MI: Ukrainian Cultural Club, 1988. [Series: Ditroyts'kykh novyn]. 18p. In Ukrainian. {Ukraine 073}.

25th anniversary of Apostolic Exarchate-Eparchy for Ukrainian Catholics in Australia, New Zealand and Oceania. (1983) 12p. In Ukrainian. {Ukraine 012}.

50th anniversary of the Ukrainian Fraternal Society of Canada, Vancouver Branch, October 22-23, 1977. 51p. In Ukrainian. {Ukraine 105}.

Americans for Human Rights in Ukraine. Annual activities report 1983. Newark, NJ: 1983. 27p. In English, Ukrainian. {Ukraine 022}.

Appeal to all the Slavists - professors, lecturers, researchers or writers - to safeguard the free development of the Ukrainian language. Munich: Ukrainian Free University, 1980. 3 + 3 + 3p. In several languages. {Ukraine 015}.

Canadian Institute of Ukrainian Studies. Audiovisual Archive Catalogue 1992. Edmonton: 26p. In English. {Ukraine 119}.

Bach, Stanley. From soviet to parliament in Ukraine: the Verkhovna Rada during 1992-1994. Prepared for the "Research Conference on the New Parliaments of Central and Eastern Europe", Prague, Czech Republic, August 1994. Washington, DC: 1994. 29p. In English. {Ukraine 117}.

Basilian publications in Rome, Catalogue No.5; Catalogue No.7. Roma: 1966-1967. 19 + 11p. In English. {Ukraine 133}.

Bervinchak, Nicholas and Jacques Hnizdovsky. The Ukrainian American Experience, an exhibit sponsored by the Port of History Museum, City of Philadelphia and the Ukrainian American Committee "We the People 200". Philadephia: 1987. 24p. In English. {Ukraine 090}.

Biryulov, Y. Welcome to Chernivtsi. Travel guide. Lviv: Publishing House "Centre of Europe". (2004) 24p. In English. {Ukraine 141}.

Blyzniak, Jerry. Opening windows. 32p. In English. {Ukraine 076}.

Bozyk, V. J. 1000th anniversary of Christianity in the Ukraine 988-1988. Our roots. Winnepeg: 14p. In English. {Ukraine 050}.

Braichevs'kyi, M. Iu. Pryednannia chy vozz'ednannia? L'viv: Kameniar, 1972. 53p. In Ukrainian. {Ukraine 049}.

Bukata, Walter. The Ukrainian cause. New York: Committee for National Manifestation for Independence of Ukraine, 1938. 23p. In English. {Ukraine 088}.

Burant, Stephen R. Foreign policy and national identity: a comparison of Ukraine and Belarus. 37p. typescript. In English. {Ukraine 118}.

Buryi, Sofiia O. Vyznachni ukrains'ki zhinky, Vypusk ch. 24. N'iu Iork: Spilka ukrains'koi molodi Ameryky, Holovna uprava, 1967. 95p. In Ukrainian. {Ukraine 065}.

Canadian Institute of Ukrainian Studies: highlights of activities and programmes, December 1987. Edmonton: University of Alberta, 1987. 1 folded sheet. In English, Ukrainian. {Ukraine 092}.

Captive Nations Week. 1967. Statue of Liberty Ceremony ends Captive Nations Week. New York: Americans to Free Captive Nations, 1967. 1 folded sheet. In English. {Ukraine 126}.

Carynnyk, Marco. Making the news fit to print: Walter Duranty, The New York Times and the Ukrainian Famine of 1933. (1983) 27p. In English. {Ukraine 047}.

Chartoryis'ka, Bohdanna Sydor. Ukrains'kyi velykden' Zvychai v Ukraini. Hoverlia. (1975) 32p. In Ukrainian. {Ukraine 075}.

Christmas concert sponsored by the Ukrainian Catholic Deanery of Philadelphia celebrating one thousand years of Christianity 988-1988, December 20, 1987. (1987) 1 folded sheet. In English, Ukrainian. {Ukraine 091}.

Chub, Dmytro. Vidlunnia velykoho holodu v spohadakh ochevydtsiv i v ukrains'kii literaturi. Toronto: Kiev Printers, 1984. 16p. In Ukrainian. {Ukraine 128}.

De zhoda--tam peremoha! Patriiarkh Ukrains'koi Katolyts'koi Pomisnoi Tserkvy i Kardynal Iosyf U Klivlendi, Ogaio, 15-17. travyia 1973. Cleveland: Ukrains'ki Katolyts'ki Parokhii, 1973. 92p. In Ukrainian. {Ukraine 010}.

Death verdict for a church, The Herald of Freedom, vol. XVII, no.3, June 7, 1974.. Zarephath, NJ: 1974. 4p. In English. {Ukraine 099}.

Diamond jubilee of the Brotherhood of Sts. Peter and Paul Branch no. 102 of the Ukrainian National Association in Cleveland, Ohio, the first Ukrainian organization in the state. Cleveland, OH: The Brotherhood of Sts. Peter and Paul, Branch 102 of the Ukrainian National Association , 1977. 76p. In Ukrainian, English. {Ukraine 077}.

Dolyna. Talia. Postcards (21). In Ukrainian. {Ukraine 145}

Dunn, John F. Towards real politics. The first year of Ukrainian politics. 2 December 1992. Camberley, Surrey: Soviet Studies Research Centre, 1992. 19p. In English. {Ukraine 115}.

Dunn, John F. The determinants and future of Ukrainian foreign and security policy. Camberley, Surrey: Conflict Studies Research Centre, 1995 . 24p. In English. {Ukraine 121}.

Egorova, Victoria B. The process of management change in Ukraine with reference to the coal industry. Camberley, Surrey: Conflict Studies Research Centre, 1996. 13p. In English. {Ukraine 122}.

Ekonomicheskie obzory MVF 10, 1993. Ukraina. Washington, DC: International Monetary Fund, 1994. 149p. In Russian. {Ukraine 113}.

Ekonomichno-hromads'kyi visnyk Tovarystva Ukrains'kykh Kuptsiv, Promyslovtsiv i Profesionalistiv v Chikago. Vyp. 1, osin' 1975. Chicago: Association of Ukrainian American Merchants, Manufacturers and Professionals in Chicago, 1975. 104p. In Ukrainian. {Ukraine 089}.

Ewanchuk, Michael. Vita, a Ukrainian community. Book One: its background and beginnings. Winnepeg: 1981. 34p. In English. {Ukraine 093}.

Ewanchuk, Michael. Vita, a Ukrainian community. Book Two: making progress. Winnepeg: 1981. 30p. In English. {Ukraine 094}.

Ewanchuk, Michael. Vita, a Ukrainian community. Book Three: Vita today. Winnepeg: 1981. 30p. In English. {Ukraine 095}.

The first five years. Toronto: University of Toronto, Chair of Ukrainian Studies. 16p. In English. {Ukraine 071}.

Florydski visti 1982. Hallandale, FL: Ukrainian Business and Professional Association of Southern Florida, 1982. 36p. In Ukrainian. {Ukraine 027}.

Floyd, David. Ukraine, the forgotten nation (reprint from The London Daily Telegraph, September 4, 1973). Detroit, MI: Ukrainian Information Bureau, 1973. 4p. In English. {Ukraine 044}.

Four centuries of the Ukrainian printed book, an exhibit in the Rotunda, Widener Library on the tenth anniversary of the Ukrainian Studies Program at Harvard University, March 24-June 4, 1979. Harvard University Library, 1979. 16p. In English. {Ukraine 055}.

Front ukrains'koi pravdy. Chicago: Ukrainian Institute of Research and Information, 1963. 22p. In Ukrainian. {Ukraine 052}.

Garnett, Sherman W. Ukraine: Europe's new frontier. Camberley, Surrey: Conflict Studies Research Centre, 1996. 7p. In English. {Ukraine 123}.

Going to Ukraine? Idete v Ukrainy? Zarevo, 1982. 26 + 35p. In Ukrainian, English. {Ukraine 046}.

The Great Famine in Ukraine: the unknown holocaust. In solemn observance of the 50th anniversary of the Ukrainian famine of 1932-33. Jersey City, NJ: Ukrainian National Association, 1983. 88p. In English. {Ukraine 136}.

Haliv, Mikola. U shistdesiatyrichchia ereis'kykh sviachen' Patriiarkha Iosyfa pomisnoi ukrains'koi katolyts'koi tserkvy 1917-1977. New York: 1977. 16p. In Ukrainian. {Ukraine 085}.

Hannon, Joseph P. Ethnic Studies. Ukrainian American culture - A mini-unit. Preliminary edition. Chicago: Board of Education, City of Chicago. 31p. In English. {Ukraine 062}.

Harvardian sich. Ukrainian summer studies at Harvard. Cambridge, MA: Harvard University, 1979. 28p. In English. {Ukraine 028}.

Harvest of despair: the 1932-1933 man-made famine in Ukraine. 1 folded card. In English. {Ukraine 068}.

La historia del pope Pantelimon Pawlowitsch Lewitski de Wolodarka. 24p. In Spanish. {Ukraine 100}.

Hocij, Mychajlo. Ukrainische Volkskunst. München: Ukrainisches Ausstellungskomitee, 1957. 16p. In German. {Ukraine 107}.

Honoring the Ukrainian Helsinki Monitoring Group. 1982 AHRU's activities report. Newark, NJ: Americans for Human Rights in Ukraine, 1982. 30p. In Ukrainian, English. {Ukraine 078}.

Iakivchuka, Avksentiia. Krai Bukovyns'kyi. Chernivtsi: Upravlinnia kul'tury Chernivets'koi derzhavnoi administratsii. 1 folder + brochures. In Ukrainian. {Ukraine 140}.

Icons of Ukraine. In commemoration of the Millenium of Christianity in Ukraine. Washington, DC: Chopivsky Family Foundation, 1988. 36p. In English. {Ukraine 038}.

Illichivs'k. Odessa: Gruppa Deluxe. Postcards (11). In Ukrainian. {Ukraine 144}

Insabato, Enrico. Ukraine: population and economy. New York: Ukrainian Press Service. 27p. In English. {Ukraine 016}.

[Iosyf Slipyi: Patriiarkh i Kardynal. Obituary and Testament]. typescript + newspaper issue. In Ukrainian. {Ukraine 129}.

Isaiv, Petro. Mytropolyt Andrei Sheptyts'kyi. Munich: 1946. 14p. In Ukrainian. {Ukraine 009}.

Iubileina Vystava Prats'. Winnepeg: Ukrains'kyi Narodnyi Dim, 1960. In Ukrainian. {Ukraine 005}.

Ivan Karpenko-Karyi (I.K. Tobilevych. u fotohrafiiakh) Kyiv: Dnipro, 1980. 15 folded sheets. In Ukrainian. {Ukraine 130}.

Izhakevych, H. P. Leksychni ta hramatychni zasoby u funktsional'nii stylistytsi slov'ians'skykh mov. Dopovid' na VII Mizhnarodnomu z'izdi slavistiv (Varshava, serpen' 1973 r.). Kyiv: Naukova dumka, 1973. 30p. In Ukrainian. {Ukraine 070}.

Josyf Cardinal Slipyj 1892-1984. An imitation of Christ. Carmel, NY: Aid to the Church in Need, 1985. 15p. In English. {Ukraine 030}.

Kapusta, Alvin. Ukrainian Stundists in the United States and Canada, draft, 1983. 28 + 6p. In English. {Ukraine 087}.

Karavansky, Svyatoslav. The littlest defector. The story of Walter Polovchak. Detroit, MI: Ukrainian Information Bureau of the Council of Friends of the Ukrainian National Republic, 1981. 8p. In English. {Ukraine 042}.

Kortschmaryk, Bohdan F. It was Rus'-Ukraine and not Russia christianized in 988. Revised edition. Baltimore, MD: Millenium of Christianity in Ukraine, Baltimore Committee, 1988. 15p. In English. {Ukraine 109}.

Krym. Simferopol': Iver. Postcards (11). In German . {Ukraine 146}

Kuzyk, Daria. Struggle for survival. 30p. In English. {Ukraine 074}.

Lavrenko, M. Liudstvu zahrozhue velika nebezpeka. Novyi Iork pid zahrozoiu potopu!! New York: 1978. 22p. In Ukrainian. {Ukraine 007}.

Lough, JBK. The Ukraine: a short history. Soviet Studies Research Centre, 1992. 24p. In English. {Ukraine 120}.

Marko Kropyvnyts'kyi u fotohrafiiakh. Kyiv: Dnipro, 1983. 21 sheets. In Ukrainian. {Ukraine 096}.

Martin, Andrea. Ukraine, unrest & repression. London: Committee to Defend Ivan Dzyuba and Vyacheslav Chornovil, 1973. 24p. In English. {Ukraine 017}.

Miiakovs'kyi, V. Muzei-arkhiv im. Dmytra Antonovycha (1945-1965). N'iu-Iork: Ukrains'ka vil'na akademiia nauk u SShA, 1967. 12p. In Ukrainian. {Ukraine 037}.

Muzei N.V. Gogolia v Velikikh Sorochintsakh. Le Musee Gogol a Veliki Sorotschinsi. Kiev: Izdatel'stvo Mystetstvo. (1975) 28p. In Russian, French. {Ukraine 139}.

My i nashi dity. Biuleten'. Ch. 9. Toronto: OPLDM, 1974. 38p. In Ukrainian. {Ukraine 135}.

Mys'kov, Khrystofor H. Apostol Khrystovoho Sertsia. Rym: Nakladom Katekhytok Sertsia Isusovoho, 1980. 94p. In Ukrainian. {Ukraine 132}.

Nadraga, Basil. Statistical survey on Ukrainian collection in the Library of Congress up to the end of 1978. Washington, DC: Library of Congress, European Division. (1979) 4p. In English. {Ukraine 143}.

Nimchuk, Ivan. Ukraintsi v Brytiis'kyi Koliumbii. Edmonton: Nakladom i koshtom Hrihoriia Bratkova, 1953. 20p. In Ukrainian. {Ukraine 098}.

Oko svitu, III, no.5. The eye of the world. Montreal: 1986. 12p. In Ukrainian, English. {Ukraine 134}.

Padokh, Iaroslav. Neznyshchyme tovarystvo. Do 110-richchia Naukovoho Tovarystva im. Shevchenka. Niu Iork: 1983. 20p. In Ukrainian. {Ukraine 018}.

Pam'iatka vypusknykiv shkoly ukrainoznavstva tovarystva "Ridna shkola" Klivlendi v Ogaio 1982/3. Cleveland: School of Ukrainian Studies of the "Ridna Shkola" Association, 1983. 33p. In Ukrainian. {Ukraine 011}.

Pekar, A. Apostol Z'edynennia. Zhyttia Sv. Sviashch. Iosafata (1580-1623). New York: Vyd-vo OO Vasyliian, 1967. 64p. In Ukrainian. {Ukraine 112}.

Pekar, Atanasii. Vasyliianyn-Ispovidnyk. Zhyttia Epyskopa Pavla Goidycha, Ch. S. V.V. New York: Slovo Dobroho Pastyria, 1961. [Series: 118]. 96p. In Ukrainian. {Ukraine 111}.

Pervynni partiini orhanizatsii - osnova partii. Rekomendatsiinyi bibliohrafichnyi dovidnyk. Kyiv: Politvydav, 1990. 58p. In Ukrainian. {Ukraine 059}.

Plast na porozi svoioho 60-littia [articles by Iurii Starosol's'kyi and Atanas Fihol']. München: Vyd-vo "Molode Zhyttia". 15p. In Ukrainian. {Ukraine 081}.

Podorozh po Harvardi. Journey to Harvard: Ukrainian summer studies. (1980). 28p. In Ukrainian, English. {Ukraine 032}.

Poslannia Blazhennishoho Patriarkha Iosyfa v 90-littia svoho zhyttia (1892-1982).. Rym: 1982. 20p. In Ukrainian. {Ukraine 043}.

Pysanka - the Ukrainian Easter Egg - on exhibit March 21-24, 1988, The Rotunda, Russell Senate Office Building, Washington, DC. 1 folded sheet. In English. {Ukraine 102}.

Rapawy, Stephen. Ukraine and the border issues: the Russian border. Washington, DC: Center for International Research, 1992. [Series: Research Note]. 20p. includes map and appendices. In English. {Ukraine 116}.

Register. Scholars, researchers, and academics in Ukrainian and Ukrainian Canadian studies in Canada. Canadian Institute of Ukrainian Studies, University of Alberta, 1985-1986. 37p. In English. {Ukraine 106}.

Romanenchuk, Bohdan. Bibliohrafiia ukrains'koi knyhy v Velykonimechchyni za chas viiny (veresen' 1939-hruden' 1941). L'viv: Ukrains'ke Vydavnytstvo, 1942. [Series: Ukrains'ka knyhoznavcha biblioteka, chyslo 6]. 31p. In Ukrainian. {Ukraine 137}.

Samchyshyn, Miroslav ed. The Ukrainians. Facts about Ukraine and the Ukrainian people. Chicago: Ukrainian Congress Committee in America (Chicago Branch), 1977. 28p. In English. {Ukraine 048}.

Sherr, James. Ukraine, Russia, Europe. Camberley, Surrey: Conflict Studies Research Centre, 1996. 21p. In English. {Ukraine 124}.

Sherr, James. Russia and Ukraine: towards compromise or convergence? Camberley, Surrey: Conflict Studies Research Centre, 1997. 21p. In English. {Ukraine 125}.

Skarby Ukrainy. 15p. In Ukrainian. {Ukraine 020}.

Shtohryn, Dmytro. Ukrainian periodicals: Checklist of selected Ukrainian periodicals of the University of Illinois Library. Urbana, IL: University Library. (1978) 21p. In English. {Ukraine 142}.

Slavutych, Iar. Rozmovnyi metod navchannia ukrains'koi movy. Toronto: Ob"ednannia ukrains'kykh pedahohiv Kanady, 1961. 10p. In Ukrainian. {Ukraine 041}.

Solovii, Meletii M. Mytropolyt-ispovidnyk Iosyf Slipyi. New York: Slovo Dobroho Pastyria, 1962. 64p. In Ukrainian. {Ukraine 082}.

Sonevytsky, Rostyslav. Dictionary of basic economic and financial terminology English-Ukrainian. Washington, DC: 1993. 63p. In English, Ukrainian. {Ukraine 114}.

St. Andrew's Ukrainian Orthodox Church, Sunday, the twenty fourth of April, Nineteen hundred and eighty-eight. Silver Spring, MD: 44p. In English, Ukrainian. {Ukraine 110}.

St. Mary's Cathedral Church Almanac for 1940. New York: 36p. In Ukrainian. {Ukraine 080}.

Americans for Human Rights in Ukraine. The strange case of John Demjanjuk (Combatting the defamation of Ukrainians). Newark, NJ: 1985. 7p. In English. {Ukraine 026}.

Szonk-Rusych, K. Istoriia ukrains'koho mystetstva v iliustratiiakh. New York: 7p. In English. {Ukraine 025}.

Szszn, Frank E. The Ukrainian Orthodox question in the USSR. Cambridge, MA: Harvard University Ukrainian Studies Fund. 20p. In English. {Ukraine 108}.

Tenth anniversary concert, Ukrainian Congress Committee of America, Oct 1, 1950, Carnegie Hall - New York City. New York: 1950. 32p. In Ukrainian, English. {Ukraine 014}.

They are still in prison. A report on the arrest and trials of Ukrainian intellectuals 1965-1966. New York: Prolog Research and Publishing , 1967. 4p. In English. {Ukraine 053}.

Trolle, Larisa. Translations into Ukrainian in the Reference Library, Ukrainian Research Institute Harvard University. Cambridge, MA: Ukrainian Research Institute, 1984. 24p. In English. {Ukraine 013}.

Try dekady UKKA: 1940-1970. New York: Ukrainian Congress Committee of America, 1970. 20p. In Ukrainian. {Ukraine 036}.

Trybuna. Organ of the Council of Friends of Ukrainian National Republic. No.7, March 1981. Detroit, MI: 33p. In Ukrainian. {Ukraine 104}.

Tsentral'nyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy, m. Kyiv 1852-2002. Kyiv: Derzhavnyi komitet arkhiviv Ukrainy. 1 folded brochure. In Ukrainian. {Ukraine 138}.

Tserkva muchenikiv. Pomich dlia Tserkvy v potrebi. The Church of the Martyrs. (1981) 15 + 15p. In Ukrainian, English. {Ukraine 008}.

Tymchasovyi Zakon D TS UN Respubliky, 1979, druhyi naklad. Philadelphia: U.N.G. E. Center. (1981) [Series: Ukrainica exiliana, No. 1]. 23p. In Ukrainian. {Ukraine 045}.

Ukraine: a forgotten nation. In English. {Ukraine 003}.

Ukraine. Une colonie en Europe. Paris: Union des Ukrainiens de France, 1961. 26p. In French. {Ukraine 063}.

Ukrainian Bicentennial Committee of Connecticut presents a Bicentennial Concert in commemoration of Ukrainian-American revolution-settlement, Sunday, June 6th, 1976 4:00 pm, Horace Bushnell Memorial Hall, 166 Capitol Ave, Hartford, Conn. Hartford, CT: Ukrainian Bicentennial Committee of Connecticut, 1976. 88p. In English. {Ukraine 058}.

Ukrainian Bicentennial Festival. Shamokin, PA: Ukrainian National Association, 1976. In English. {Ukraine 004}.

Ukrainian Business and Professional Association, Miami, Florida, 1973-1974. 24p. In English, Ukrainian. {Ukraine 035}.

Ukrainian Catholic National Shrine of the Holy Family, Washington, DC. Washington, DC: Ex-Speed-Ite Service, 1979. 16p. In Ukrainian, English. {Ukraine 067}.

Ukrainian churches. Cambridge, MA: Ukrainian Studies Fund. In English. {Ukraine 002}.

The Ukrainian experience in the United States, December 2-5, 1976. Cambridge, MA: Harvard Ukrainian Institute, 1976. 8p. + 1 folded sheet. In English. {Ukraine 033}.

Ukrainian Heritage. A bicentennial exhibition at the Permanent Collection Gallery 7 April 1976/12 June 1976. Minnesota Museum of Art. (1976) 16p. In English. {Ukraine 040}.

Ukrainian Institute of America 1948-1963, Fifteenth anniversary. Bay Shore, NY: Penataquit Press. 31p. In English. {Ukraine 051}.

Ukrainian National Government in Exile. On the observance of 60 years of USSR, 1922-1982. [Series: Ukrainica exiliana, No. Fourteen]. 8p. In English. {Ukraine 084}.

Ukrainian publishing activity of Alberta. Calgary: Library of St. Vladimir's Ukrainian Orthodox Congregation, 1984. [Series: Ukrainian Bibliographical Society of Alberta, Publication No. 1]. 10p. In English. {Ukraine 021}.

The Ukrainian Republic of January 22. Chicago: Ukrainian Institute of Research and Information, 1963. 23p. In English. {Ukraine 054}.

Ukrainian studies at Harvard. Cambridge, MA: Harvard University. 1 folded sheetp. In English. {Ukraine 023}.

Ukrainian week in Ottawa, Jan 18-25, 1981. Ottawa: Ukrainian Canadian Committee, Ottawa Branch, 1981. 72p. In English. {Ukraine 079}.

Ukrainian women in soviet prisons. International Women's Year 1975. Baltimore, MD: Smoloskyp, 1975. 28p. In English. {Ukraine 029}.

Ukrains'ka Narodnia Respublika. Uriady UNR na Bat'kivshchyni i v eksyli. Philadelphia: U.N.G. E. Center. [Series: Ukrainica exiliana, no.3]. 15p. In Ukrainian. {Ukraine 057}.

Ukrains'ki studii v garvards'komu universyteti. New York: 21p. In Ukrainian. {Ukraine 024}.

Ukrains'kyi Harvard. (1974) 24p. In Ukrainian. {Ukraine 034}.

Ukrains'kyi Muzei-Arkhiv. Litopys, 1986, ch.3, 1987, ch.4. Cleveland, OH: In Ukrainian. {Ukraine 066}.

Ukraintsi v Harvardi. Litnia Shkola 1977 roku. Ukrainians at Harvard. The 1977 Summer School. Cambridge, MA: Harvard University, 1977. 39p. In Ukrainian, English. {Ukraine 064}.

Ukraintsy konets XIX-nachalo XX v. Leningrad: Gosudarstvennyi Muzei Etnografii Narodov SSSR, 1975. 9p. In Russian. {Ukraine 069}.

University of Toronto honours Andrei Sheptyts'kyi. Toronto: University of Toronto, 1984. 4p. 1 folded poster + 1 brochure. In English. {Ukraine 072}.

V oboroni Tserkvy i Narodu. Trenton, NJ: 1979. 16p. In Ukrainian. {Ukraine 056}.

Moroz Defense Committee. Valentyn Moroz Defense Committee: documents compiled by Human Rights Research Inc., 1974-1975. Washington, DC: Human Rights Research Inc, 1976. 67p. In English. {Ukraine 039}.

Vavryk, Vasyl'. Epyskop Soter Ortyns'kyi chyna Sviatoho Vasyliia Velykoho - u soroklittia ioho smerty. Slovo Dobroho Pastyria. (1956) 95p. In Ukrainian. {Ukraine 131}.

Visnyk karpats'koho soiuzu v ZSA, rik IV, sichen'-kviten' 1973. Bulletin Carpathian Alliance, Inc. New York: 32p. In Ukrainian. {Ukraine 083}.

Vladimir Ivanovich Kadeev - Professor Khar'kovskogo universiteta. Khar'kov: KhGU, 1987. 15p. In Russian. {Ukraine 060}.

Vystavka knyha i presa Ukrainy. Kharkiv: Budynok Derzhpromyslovosty, 1927. 15p. Xerox. In Ukrainian. {Ukraine 127}.

Vystavka prats' Stefana Rozhoka, zhovten' 10-12 1986. Philadelphia: Ukrainian Educational and Cultural Center, 1986. 16p. In English, Ukrainian. {Ukraine 101}.

Vyznachni syny Ukrainy. Blumington, Indiiana: 1979. 13p. In Ukrainian. {Ukraine 019}.

The Washington Group. An Association of Ukrainian-American Professionals. Directory. March 1986. Washington, DC: 1986. 54p. In English. {Ukraine 103}.

World Federation of Ukrainian Women's Organizations. Toronto: 1985. 1 folded sheet. In English. {Ukraine 097}.

Yatran Ukrainian Dance Company. New York: Dunetz & Lovett, 1977. In English. {Ukraine 001}.

Yuriy Shukhevych. The persecution of Yuriy Shukhevych--A study in injustice. New York: Ukrainian Student Association of Michnowsky (TUSM), 1981. In English. {Ukraine 006}.

Zavada, Ivan. Pro shcho ne vil'no zabuvaty 22.I.1918/19. On Ukrainian Independence Day and the Ukrainian National Government in Exile. Philadelphia: [Series: Ukrainica exiliana, no. thirteen]. 12p. In Ukrainian. {Ukraine 086}.

Zavishchannia blazhennishoho patriiarkha Iosyfa. Testament of Patriarch Josyf Slipyj. Winnepeg: 1984. 24p. In Ukrainian. {Ukraine 031}.

Zvit za chas vid zhovtnia 1976 do kintsia zhovtnia 1978 r. prihotovanyi na XV. Krainovyi Delehats'kyi Z'izd Bratstva Kanady 18 lystopada 1978 r., v Toronti, Ont. Toronto: Bratstvo kol. VOKIV I-oi Ukrains'koi Dyvizii UNA, Kraiova Uprava Kanady, 1978. 54p. In Ukrainian. {Ukraine 061}.

Back to the index

  Top of Page Top of Page
  Home >> Finding Aids: Various >> Pamphlet
  The Library of Congress >> Researchers
  September 4, 2014
Legal | External Link Disclaimer

Contact Us:  
Ask a Librarian